BIp035 Didactics of Natural History 3

Faculty of Education
Spring 2022
Extent and Intensity
0/4/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD. (seminar tutor)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Department of Biology - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Supplier department: Department of Biology - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
BIp035/01: Mon 8:00–9:50 učebna 2, Wed 14:00–15:50 učebna 2, N. Čeplová, R. Smolinský, L. Vodová
Prerequisites
BIp023 Didactics of Natural History 1 && BIp026 Didactics of Natural History 2
BIp023 Didactics of Natural History 1 and BIp035 Didactics of Natural History 2
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
- student will evaluate the processing of the selected topic in different textbooks of the Natural History;
- student will build a simple dichotomous key;
- student will create a thematic plan for teaching zoology;
- student will propose a didactic elaboration of a particular topic from the Natural History;
- student will develop a design of a field exercise or excursion
Learning outcomes
At the end of the course the student will be able to:
- evaluate selected topic in currently used textbooks of Natural History;
- to design and create a tool for identifying natural products - identyfying key;
- orientate in a geological map;
- didactically transform the selected topic of into a form of Natural History lesson realized using activation methods;
schedule natural history teaching into a thematic plan;
- design and elaborate the preparation of teaching in the field.
Syllabus
 • Syllabus of exercises (topics are designed for 4-hour blocks):
 • 1) Didactics of botany: processing of botanical knowledge in contemporary textbooks, analysis and evaluation of selected botanical themes in textbooks
 • 2) Didactics of the botany: types of determination aids in botany and work with them, creation of identyfying key
 • 3) Didactics of botany: professional journals and their use in teaching, collection and exhibition of natural resources
 • 4) Didactics of zoology: analysis and evaluation of invertebrates processing in textbook textbooks including evaluation in individual ecosystems
 • 5) Didactics of zoology: analysis and evaluation of vertebrate processing in textbook textbooks including evaluation in individual ecosystems
 • 6) Didactics of zoology: Presentation of the results of the evaluation of textbooks in the natural sciences Creation of a thematic plan for the teaching of zoological education
 • 7) Didactics of anthropology: didactic processing of topics: human prenatal development, postnatal human development, skeletal and muscular system
 • 8) Didactics of anthropology: didactic processing of circulatory, respiratory, digestive and excretory systems
 • 9) Didactics of anthropology: didactic processing of skin, nervous, sensory and sexual themes
 • 10) Didactics of geology: information sources with geological theme, work with geological map, evaluation of selected topics from inanimate nature in textbooks
 • 11) Didactics of geology: didactic processing of selected mineralogical subject, didactic processing of selected petrographic theme
 • 12) Didactics of geology: Didactic processing of selected theme from the history of the Earth, design of field exercises and excursions from inanimate nature
Literature
  required literature
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
 • ALTMANN, Antonín. Metody a zásady ve výuce biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 285 s. URL info
  recommended literature
 • HANSEN, John T. Netter´s anatomy coloring book: with student consult access. 2nd ed. Philadelphia: Saunders, 2014. 384 pp. ISBN 978-0-323-18798-5. info
 • VÁVRA, Václav and Jindřich ŠTELCL. Významné geologické lokality Moravy a Slezska (Important geological localities of Moravia and Silesia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 292 pp. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy. ISBN 978-80-210-6715-8. info
 • MASLOWSKI, Oton. Didaktika biologie : určeno pro posluchače přírodovědecké fakulty a pedagogické fakulty Univerzity Palackého. 1st ed. 1990. 145 pp. info
 • ALTMANN, Antonín. Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. Vyd. 3., upr. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 157 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Pomůcky pro výuku biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 130 s. info
  not specified
 • KAPLAN, Zdeněk, Jiří DANIHELKA, Jindřich jun. CHRTEK, Jan KIRSCHNER, Karel KUBÁT, Milan ŠTECH, Jan ŠTĚPÁNEK, Petr BATOUŠEK, Petr BUREŠ, Roman BUSINSKÝ, Jaroslav ČÁP, Martin DANČÁK, Michal DUCHÁČEK, Martin DUCHOSLAV, Václav DVOŘÁK, Libor EKRT, Petr FILIPPOV, Vít GRULICH, Daniel HRČKA, Michal HRONEŠ, Lubomír HROUDA, Zdenka HROUDOVÁ, Vladimír JEHLÍK, Klára KABÁTOVÁ, Gergely KIRÁLY, Ludmila KIRSCHNEROVÁ, Lucie KOBRLOVÁ, Kateřina KOČÍ, Petr KOUTECKÝ, František KRAHULEC, Pavel KÚR, Martin LEPŠÍ, Petr LEPŠÍ, Bohumil MANDÁK, Jan PONERT, Jan PRANČL, Petr PYŠEK, Radomír ŘEPKA, Jiří SÁDLO, Jan SUDA, Otakar ŠÍDA, Petr ŠMARDA, Pavel ŠPRYŇAR, Jitka ŠTĚPÁNKOVÁ, Bohumil TRÁVNÍČEK, Pavel TRÁVNÍČEK, Jiří UHER, Radim Jan VAŠUT, Václav VĚTVIČKA, Jiří ZÁZVORKA and Václav ZELENÝ. Klíč ke květeně České republiky (Key to the flora of the Czech Republic). 2, aktualizované vydání. Praha: Academia, 2019. 1168 pp. ISBN 978-80-200-2660-6. info
 • DOBRYLOVSKÁ, Dominika. Klíč k určování stromů: 123 nejběžnějších stromů ČR. 1st ed. Praha: Petr Kupka, 2012. 34 pp. ISBN 978-80-87412-16-9. info
 • CORNELL, Joseph Bharat. Objevujeme přírodu : učení hrou a prožitkem. Translated by Lenka Kapsová. Vydání první. Praha: Portál, 2012. 141 stran. ISBN 9788026201458. info
 • Teaching secondary biology. Edited by Michael J. Reiss. Second edition. London: Hodder Education, an Hachette UK Company, 2012. ix, 318. ISBN 9781444124316. info
 • Klíč k určování stromů podle listů. 1. vydání. Brno: Rezekvítek, 2011. 8 stran. ISBN 9788086626253. info
Teaching methods
Teaching forms: mass-frontal. group-homogenous, group-differentiated. Teaching methods: explanation, description, dialogue, discussion, work with worksheets, work with text, observation, experiment.
Assessment methods
Assessment methods: Written seminar work, presentation. Fulfilling requirements: - active participation in exercises (1 absence is tolerated) - evaluation of selected zoological theme in textbooks of natural history - creating a plan for teaching zoological curriculum - presentation of the selected topic of human biology - elaboration of a proposal for teaching selected topics from human biology and its presentation in the seminar - elaboration of preparation for teaching a selected topic in the field
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2022/BIp035