BPd_NJ Bakalářská práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. Odevzdání BP. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
katedra NJ (přednášející), Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D. (zástupce)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
BP_NJ Bakalářská práce
Voraussetzung für die Registrierung dieses Faches ist, dass die Teilnehmer bereits ein Thema für ihre Bachelorarbeit mit einem Betreuer abgesprochen und im IS registiert haben sowie das Projekt der Bachelorarbeit ins IS gestellt haben.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Die Arbeit im Laufe des Semesters besteht darin, die Bachelorarbeit selbständig weiterzuführen, zu beenden und zum vorgeschriebenen Termin abzugeben (ins IS, und 2x dem Betreuer in gedruckter Fassung).
Výstupy z učení
Die Studierenden wissen, wie man einen selbstgeschriebenen Fachtext kritisch beurteilt, korrigiert und zur Begutachtung abgibt.
Osnova
  • Je nach Thema und Vorgaben im Projekt.
Literatura
  • FRAGNIERE, J.: Wie schreibt man eine Diplomarbeit? Bern - Wien u.a. 2000.
  • podle tématu práce/ according to topic of the thesis
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Eine positive Bewertung des Faches erteilt der Betreuer nach regelmäßigen Konsultationen und nach der Abgabe der Arbeit ins IS, und 2x dem Betreuer in gedruckter Fassung. -- Výuka probíhá ve formě konzultací s vedoucí(m) práce, zápočet je udělován na základě pravidelných osobních konzultací a po odevzdání práce do ISu a 2x ve vytištěné formě vedoucímu práce.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: průběžně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.