BPd_Ze Bakalářské práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace, prezentace na BP dni - 3 hodiny, odevzdání BP. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Češková (přednášející)
Mgr. Radek Durna (přednášející)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 6. 3. 9:00–11:50 učebna 5a
Předpoklady
BP_Ze Bakalářská práce
Předpokladem je úspěšné absolvování kurzů Bakalářská práce - Projekt a Bakalářská práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cíle kurzu je porozumět závěrečné fázi tvorby vědecké práce, její kompletace a revize. Zároveň je ověřena schopnost studenta samostatně pracovat na závěrečné práci a uplatňovat poznatky získané v průběhu studia.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen prezentovat výsledky svého vlastního výzkumu.
Osnova
 • Kompletace částí bakářské práce.
 • 1. Kompletace částí práce;
 • 2. Redakční úprava práce;
 • 3. Korekce;
 • 4. Odevzdání práce.
Literatura
  povinná literatura
 • Pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV)
 • Standard pro realizaci závěrečných prací v oboru Pedagogické asistentství zeměpisu (Bc.), Učitelství zeměpisu (N-Mgr.) a Zeměpis pro základní školy (CŽV). Brno: Katedra geografie PdF, 2016.
  doporučená literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
  neurčeno
 • VOŽENÍLEK, Vít. Diplomové práce z geoinformatiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 61 s. ISBN 8024404699. info
Výukové metody
domácí práce, diskuze a prezentace
Metody hodnocení
samostatná práce, konzultace, prezentace na bakalářském dni a odevzdání bakalářské práce
Informace učitele
Za úspěšné ukončení předmětu se považuje odevzdání bakalářské práce do IS. Zápočet uděluje příslušný vedoucí BP.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/BPd_Ze