BPp_De Bakalářská práce - Projekt

Pedagogická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (cvičící)
Mgr. Jan Dvořák, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr. (cvičící)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět si zapisuje student, který bude psát bakalářskou práci na katedře historie. Typicky ve čtvrtém semestru bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Téma bakalářské práce z historie si můžete vybrat, nebo navrhnout v balíku Bakalářské práce - Historie. Předpokládá se, že v závěru kurzu:
  • student má vybrané téma
  • student má zpracovaný časový harmonogram
  • student odevzdal projekt k BP
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený při odevzdání projektu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.