BPp_Ze Bakalářská práce - Projekt

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace, prezentace na BP dni - 3 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Češková (cvičící)
Mgr. Radek Durna (cvičící)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPp_Ze/01: Pá 27. 3. 9:00–11:50 učebna 5a, Pá 24. 4. 13:00–15:50 učebna 5a, T. Češková, R. Durna, E. Hofmann, J. Jakubínský, P. Knecht, J. Kolejka, D. Mísařová, H. Svatoňová, H. Svobodová
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty zpracovávající bakalářskou práci z geografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je vést studenty k vypracování a obhájení tezí bakalářské práce, k sestavení literární rešerše a výběru vhodných vědeckých metod.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- Získat relevantní podklady pro zpracování odborného textu.
- Používat adekvátní postupy a metody při psaní a prezentaci odborného textu.
Osnova
 • Uvodní instruktáž:
 • 1. Základy psaní vědecké práce;
 • 2. Náležitosti bakalářské práce;
 • 3. Typografická pravidla;
Literatura
  povinná literatura
 • Pokyn děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV)
 • Standard pro realizaci závěrečných prací v oboru Pedagogické asistentství zeměpisu (Bc.), Učitelství zeměpisu (N-Mgr.) a Zeměpis pro základní školy (CŽV). Brno: Katedra geografie PdF, 2016.
  doporučená literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
  neurčeno
 • VOŽENÍLEK, Vít. Diplomové práce z geoinformatiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 61 s. ISBN 8024404699. info
Výukové metody
domácí práce, diskuze, prezentace
Metody hodnocení
úvodní instruktáž, samostatná práce, odevzdání projektu bakalářské práce, prezentace na BP dni
Informace učitele
Během semestru zpracuje student zadání závěrečné práce a prokáže orientaci ve zvolené problematice. Zápočet uděluje každý vedoucí bakalářské práce po odevzdání projektu BP a prezentaci na bakalářském dni.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět si volí student zpracovávající bakalářskou práci ze zeměpisu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/BPp_Ze