Bi2BP_ALS Biologické kořeny lidské sexuality

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/0/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martina Jančová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 3. 4. 13:55–15:35 učebna 1, Út 10. 4. 13:55–15:35 učebna 1, Út 17. 4. 13:55–15:35 učebna 1, Út 24. 4. 13:55–15:35 učebna 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student: vysvětlí sexuální dimorfismus ve vzhledu a chování člověka, porozumí vzorcům sexuálního a erotického chování, orientuje se ve fylogenezi a ontogenezi sexuálního chování v kontextu dalších zástupců řádu primátů, především velkých lidoopů, porozumí biologickým základům rozmnožovacích strategií mužů a žen, významu manželství a rodiny, proměnám sexuality v manželství a také důvodům genitálních mutilací.
Osnova
 • 1. Biologie sexuality. Tělesně pohlavní vývoj 2. Fylogeneze sexuálního chování člověka, 3. Ontogeneze sexuálního chování člověka I. 4. Ontogeneze sexuálního chování člověka II. 5. Reakce na čichové podněty. Sexuální chování – identifikace, orientace, emoce. 6. Sexuální chování v dětství a dospívání, pohlavní hormony, mozkové působky a sexualita. 7. Sexuální chování primátů a jeho význam pro vznik sexuality v evoluci hominoidů. Sexuality poloopic a vyšších primátů. 8. Sexualita velkých lidoopů - orangutan, gorila, šimpanz učenlivý, šimpanz bonobo. 9. Rozmnožovací strategie muže a ženy. 10. Mutilace genitálií – mužská a ženská obřízka, kastrace, hemikastrace, piercing, ampallang, ... 11. Sexualita v manželství, formy manželství. 12. Rodina – jádrová rodina a další formy, charakteristika, výhody, nevýhody, rozšíření.
Literatura
  doporučená literatura
 • Gray, P. B. (2013): Evolution and Human Sexuality. American Journal of Physical Anthropology, 57:94-118
 • • PLZÁK, Miroslav (2011). Taktika a strategie v lásce. Motto, 232 s. ISBN 978-80-7246-565-1
 • • MORRIS, Desmond (1997)). Intimate Behavior: A Zoologist's Classic Study of Human Intimacy. Kodansha Globe. 393 s. ISBN: 3669363639
 • • BAKER, Robin (2005). Válka spermií. Jota. 296 s. ISBN 80-7217-363-4
 • • Bishop, Clifford Osthelder, Xenia, ed. (2001): Sexualia: From Prehistory to Cyberspace. Köln am Rhein: Könemann Verlagsgesellschaft mbH.
 • OTOVÁ, Berta a Romana MIHALOVÁ. Základy biologie a genetiky člověka. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2012. 227 s. ISBN 9788024621098. info
 • VACEK, Zdeněk. Embryologie : učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní aistentka. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 255 s. ISBN 9788024712673. info
 • VANČATA, Václav, Marina VANČATOVÁ a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 10: Sexualita primátů. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 92 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2865-3. info
 • VRHEL, František a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 4: Antropologie sexuality: Sociokulturní hledisko. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 80 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2821-1. info
 • ZVĚŘINA, Jaroslav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 5: Sexuologie pro antropology. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 68 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2822-X. info
 • SKUPNIK, Jaroslav a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 7: Manželství a sexualita z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2002. 76 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-2840-8. info
 • MORRIS, Desmond. Lidský živočich : osobní pohled na lidský druh. Vyd. 1. V Praze: Euromedia Group, 1997. 223 s. ISBN 8071765295. info
 • ZVĚŘINA, Jaroslav. Lékařská sexuologie. [1. vyd.]. Praha: Nakladatelství odborné literatury H&H, 1991. 233 s. ISBN 8085467046. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, čtení odborné literatury
Metody hodnocení
ústní hromadná rozprava
Navazující předměty
Informace učitele
Přednášky proběhnou v dubnu každé úterý v uč. 1 od 13.55 do 15.35 hod. V květnu z důvodu státních svátků bohužel přednášky nemohou proběhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2018/Bi2BP_ALS

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2018 12:34, 43. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému