Bi2BP_DEVY Dendrologické vycházky

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 42/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen...
...charakterizovat určovací znaky vybraných dřevinných taxonů
...determinovat vybrané taxony dřevin
...u vybraných taxonů rozhodnout, zda patří v ČR mezi původní nebo nepůvodní
Osnova
 • Předmět se skládá ze čtyř samostatných vycházek, během kterých budou názorně ukazovány znaky, podle nichž je možno determinovat vybrané taxony z níže uvedených čeledí. Přehled probíraných čeledí Třída: Pinopsida čeledi: Pinaceae, Cupresaceae, Taxaceae Třída: Magnoliopsida čeledi: Magnoliaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae, Platanaceae, Ulmaceae, Moraceae, Canabaceae, Fagaceae, Betualceae, Corylaceae, Juglandaceae, Salicaceae, Tiliaceae, Buxaceae, Philadelphaceae, Grossulariaceae,Rosaceae, Fabaceae,Simaroubiaceae, Staphyleaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae, Cornaceae, Araliaceae, Celastraceae, Oleaceae, Caprifoliaceae, Sambucaceae
Literatura
  povinná literatura
 • Klíč ke květeně České republiky. Edited by Karel Kubát. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 8020008365. info
 • DANIHELKA, Jiří, Jindřich CHRTEK a Zdeněk KAPLAN. Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 3, s. 647-811. ISSN 0032-7786. URL info
  doporučená literatura
 • ÚRADNÍČEK, Luboš. Dřeviny České republiky. 2., přeprac. vyd. [Kostelec nad Černými lesy]: Lesnická práce, 2009. 367 s. ISBN 9788087154625. info
 • PIKULA, Jiří. Stromové a keřové dřeviny lesů a volné krajiny České republiky. Vyd. 1. Brno: CERM, 2003. 226 s. ISBN 8072042807. info
 • JOHNSON, Owen a David MORE. Collins Tree Guide: The most complete field guide to the trees of Britain and Europe. Paperback. London: Harper Colins, 2006. 464 s. ISBN 978-0-00-720771-8. info
  neurčeno
 • DOBRYLOVSKÁ, Dominika. Klíč k určování stromů: 123 nejběžnějších stromů ČR. 1. vyd. Praha: Petr Kupka, 2012. 34 s. ISBN 978-80-87412-16-9. info
Výukové metody
Forma výuky: terénní výuka - čtyři samostatné vycházky Metody výuky: výklad, vysvětlování, popis, názorná ukázka, pozorování
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je třeba: 1) zúčastnit tří ze čtyř vycházek 2) předložit písemné poznámky vytvářené během jednotlivých exkurzí.
Informace učitele
Teorie k tomuto předmětu je probírána v rámci Dendrologie pro základní vzdělávání. Dendrologické vycházky tedy slouží k upevnění a procvičení těchto poznatků při determinaci dřevin v terénu. Je doporučováno zapsat si oba předměty současně, nicméně není to nezbytnou podmínkou. Předmět se skládá ze čtyř samostatných vycházek zaměřených na poznávání dřevin v zimě, předjaří a na jaře (přibližně každý měsíc jedna vycházka). Předmět je možno si zapsat i ve zkráceném semestru, ale je třeba zúčastnit se prvních tří vycházek, aby mohl být zápočet udělen do konce zkráceného zkouškového období.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 4 samostatné vycházky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2018/Bi2BP_DEVY

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 1. 2018 22:40, 4. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému