Bi2BP_FYRL Fyziologie rostlin

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 15:00–15:50 učebna 3
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Bi2BP_FYRL/01: Út 10:00–11:50 laboratoř 82, N. Čeplová
Bi2BP_FYRL/02: Út 13:00–14:50 laboratoř 82, N. Čeplová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět a vysvětlit jednotlivé životní projevy rostlin - vést jednotlivé pokusy a pozorování dokladující fyziologické jevy a procesy v rostlinách, interpretovat výsledky založených pokusů a pozorování - vybrat vhodný názorný rostlinný materiál
Výstupy z učení
- student používá správnou odbornou terminologii a je schopen vybrat pojmy a jevy odpovídající úrovni žáků ZŠ - student vybírá a ve výuce využívá vhodné pokusy a pozorování pro dokladování vybraných jevů a procesů souvisejících s fyziologií rostlin
Osnova
  • 1. Látkové složení rostliny I – stavební a zásobní polysacharidy 2. Látkové složení rostliny II – monosacharidy, tuky, bílkoviny 3. Látkové složení rostliny III – alkaloidy, vitamíny a další organické látky 4. Enzymy 5. Fyzikálně chemické vlastnosti rostlinné buňky – plazmolýza 6. Vodní provoz rostliny – transpirace, kořenový vztlak, obsah vody v rostlinném pletivu, důkaz vedení vody v rostlině 7. Minerální výživa – obsah minerálních látek v rostlině, absorpce kořeny 8. Dýchání – důkaz dýchání, spotřeba kyslíku, produkce CO2 9. Fotosyntéza – lipofilní barviva a jejich vlastnosti, důkaz uvolňování kyslíku při fotosyntéze 10. Růst a vývoj rostlin – vliv světla na utváření rostlin, růstové zóny 11. Klíčení – příjem vody semeny, energie klíčení 12. Pohyby rostlin – hygroskopické pohyby, fototropismy, geotropismy, nastie, nutační pohyby
Literatura
  • HOLUBOVÁ, Radmila. Praktikum z fyziologie rostlin. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 79 stran. ISBN 8021016809. info
  • VICHERKOVÁ, Miroslava. Cvičení z fyziologie rostlin. 2. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 192 s. info
  • GLOSER, Jan. Fyziologie rostlin. 2., rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 157 s. skripta. ISBN 80-210-1789-9. info
  • HOPKINS, William G. Introduction to plant physiology. 2ns ed. New York: John Wiley & Sons, 1999. xv, 512. ISBN 0471192813. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: aktivní účast na cvičeních (počet povolených absencí bude upřesněn v prvním cvičení), vedení záznamů ze cvičení ve formě protokolů, úspěšné absolvování závěrečného testu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/Bi2BP_FYRL