Bi2BP_FYRP Fyziologie rostlin

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 15:00–15:50 učebna 7
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět a vysvětlit základy biochemického složení rostlin, metabolismu rostlin, vodního režimu, výživy rostlin a ontogenetického vývoje rostlin - pracovat s odbornou studijní literaturou zaměřenou na fyziologii rostlin - zařadit rostlinnou fyziologii mezi ostatní botanické vědy - porozumět a vysvětlit jednotlivé životní projevy rostlin
Osnova
  • Jedná se o všeobecný kurz, jehož cílem je představit studentům hlavní témata a přístupy rostlinné fyziologie. 1. Úvod do rostlinné fyziologie, její význam, metody a historie, biochemické základy 2. Stavba rostlinné buňky, buněčné membrány a jejich funkce 3. Vodní provoz rostlin 4. Minerální výživa rostlin 5. Enzymy 6. Fotosyntéza 7. Respirační procesy 8. Transport a distribuce organických látek a plynů 9. Heterotrofní výživa rostlin 10. Vnitřní chemické regulátory růstu (fytohormony) 11. Růst a vývoj rostlin – klíčení, tvorba květů, odpočinek a stárnutí 12. Pohyby rostlin
Literatura
    doporučená literatura
  • KINCL, Miloslav a Václav KRPEŠ. Základy fyziologie rostlin. 2. dopl. vyd. Ostrava: Montanex, 2000. 221 s. ISBN 8072250418. info
  • GLOSER, Jan. Fyziologie rostlin. 2. rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 157 s. ISBN 8021017899. info
    neurčeno
  • TAIZ, Lincoln a Eduardo ZEIGER. Plant physiology. 3rd ed. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, 2002. xxvi, 690. ISBN 0878938230. info
  • PROCHÁZKA, Stanislav. Fyziologie rostlin. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 484 s. ISBN 8020005862. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
závěrečná písemná zkouška s široce položenými otázkami
Informace učitele
Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze ti studenti, kteří získali zápočet z předmětu Bi2BP_FYRL.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.