Bi2BP_TCBZ Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/3.3. terénní cvičení blokově 5 dní v terénu. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni: s pomocí vhodných prostředků pro odlov a sběr organismů získat biologický materiál pro následnou determinaci; s pomocí determinační literatury určit nalezené rostliny a živočichy; interpretovat výsledky získané pomocí kombinace různých metod sběru na studovaných biotopech; předložit a prezentovat všechny získané údaje dobře zdokumentované ve skupinové závěrečné zprávě; integrovat poznatky z různých již absolvovaných biologických předmětů konfrontací teorie s pozorováními prováděnými přímo v terénu
Osnova
  • V průběhu terénního cvičení pracují studenti ve skupinách (podle počtu studentů po 8 až 12). Skupiny pracují za asistence vyučujících na jednotlivých lokalitách, během týdne se skupiny na stanovištích střídají. 1. den cvičení – seznámení s okolím, prvotní průzkum vybraných biotopů, kladení pastí pro odlov bezobratlých živočichů 2. den cvičení – skupiny studentů pracují na jednotlivých biotopech (odlovy a pozorování živočichů, sběr rostlin, následná determinace sebraného materiálu pomocí určovacích pomůcek, průběžná kontrola vyučujícími) 3. den cvičení – exkurze na přírodovědně zajímavé lokality v okolí spojená s poznáváním dalších druhů rostlin a živočichů a s pozorováním jejich přirozeného prostředí 4. den cvičení – skupiny studentů pracují na jednotlivých biotopech (odlovy a pozorování živočichů, sběr rostlin, následná determinace sebraného materiálu pomocí určovacích pomůcek, průběžná kontrola vyučujícími) 5. den cvičení – zpracování a prezentace závěrečné zprávy
Literatura
  • KOČÁREK, Petr, Jaroslav HOLUŠA, Robert VLK a Pavel MARHOUL. Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Praha: Academia, 2013. 288 s. Atlas. ISBN 978-80-200-2173-1. info
  • DANIHELKA, Jiří, Jindřich CHRTEK a Zdeněk KAPLAN. Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 3, s. 647-811. ISSN 0032-7786. URL info
  • Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin :. Edited by Jindřich Krejča. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2004. 384 s. ISBN 8007011897. info
  • MACKOVČIN, Peter a Matilda JATIOVÁ. Chráněná území ČR. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2002. 374 s. ISBN 8086064387. info
  • Klíč ke květeně České republiky. Edited by Karel Kubát. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 9788020008367. info
  • Velká kniha živočichů :hmyz - ryby - obojživelníci - plazi - ptáci - savci. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. 344 s.: 15. ISBN 80-07-00863-2. info
Výukové metody
Cvičení v terénu - botanika, zoologie probíhá formou týmové práce studentů ve skupinách pod odborným dohledem všech vyučujících; každá skupina se věnuje jednomu přidělenému biotopu (les, louka, pole, stojatá voda, tekoucí voda apod.) - na tomto biotopu si hned 1. den nainstaluje různé pasti apod., které denně kontroluje. Postupně ale každá skupina provede i průzkum na ostatních biotopech; vyhodnocení skutečností zjištěných kombinací všech použitých metod (zejména určování získaného materiálu pomocí atlasů) na všech biotopech bude provedeno ve skupinové závěrečné zprávě vypracované v průběhu cvičení a odevzdané (a obhájené) při jeho ukončení. Jedním z hlavních cílů je, už zde na bakalářském stupni studia, umožnit studentům ověřit si možnosti případného využití práce v terénu pro potřeby výuky přírodopisu na ZŠ.
Metody hodnocení
účast na celém terénním cvičení; aktivní přístup doložený skupinovou závěrečnou prací; úspěšné absolvování "poznávaček" - praktické poznávání rostlin a živočichů.
Informace učitele
Předmět není vhodný pro studenty prvního ročníku bakalářského studia (náplň cvičení předpokládá absolvování předmětů ZOBP, ZOZP, BHNP a ZZBP a také současné zapsání předmětů ZBVP, ZZSP a EKOP) Organizační pokyny ke cvičení budou garantem předmětu zaslány (a vyvěšeny v ISu) v dostatečném předstihu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 8. 2018 03:14, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému