Bi2BP_TCBZ Cvičení v terénu - botanika, zoologie a ekologie

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/3.3. terénní cvičení blokově 5 dní v terénu. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (cvičící)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 28. 5. 8:00–18:00 kancelář vyučujícího, Út 29. 5. 8:00–18:00 kancelář vyučujícího, St 30. 5. 8:00–18:00 kancelář vyučujícího, Čt 31. 5. 8:00–18:00 kancelář vyučujícího
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni: s pomocí vhodných prostředků pro odlov a sběr organismů získat biologický materiál pro následnou determinaci; s pomocí determinační literatury určit nalezené rostliny a živočichy; interpretovat výsledky získané pomocí kombinace různých metod sběru na studovaných biotopech; předložit a prezentovat všechny získané údaje dobře zdokumentované ve skupinové závěrečné zprávě; integrovat poznatky z různých již absolvovaných biologických předmětů konfrontací teorie s pozorováními prováděnými přímo v terénu
Osnova
  • V průběhu terénního cvičení pracují studenti ve skupinách (podle počtu studentů po 8 až 12). Skupiny pracují za asistence vyučujících na jednotlivých lokalitách, během týdne se skupiny na stanovištích střídají. 1. den cvičení – seznámení s okolím, prvotní průzkum vybraných biotopů, kladení pastí pro odlov bezobratlých živočichů 2. den cvičení – skupiny studentů pracují na jednotlivých biotopech (odlovy a pozorování živočichů, sběr rostlin, následná determinace sebraného materiálu pomocí určovacích pomůcek, průběžná kontrola vyučujícími) 3. den cvičení – exkurze na přírodovědně zajímavé lokality v okolí spojená s poznáváním dalších druhů rostlin a živočichů a s pozorováním jejich přirozeného prostředí 4. den cvičení – skupiny studentů pracují na jednotlivých biotopech (odlovy a pozorování živočichů, sběr rostlin, následná determinace sebraného materiálu pomocí určovacích pomůcek, průběžná kontrola vyučujícími) 5. den cvičení – zpracování a prezentace závěrečné zprávy
Literatura
  • KOČÁREK, Petr, Jaroslav HOLUŠA, Robert VLK a Pavel MARHOUL. Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Praha: Academia, 2013. 288 s. Atlas. ISBN 978-80-200-2173-1. info
  • DANIHELKA, Jiří, Jindřich CHRTEK a Zdeněk KAPLAN. Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 3, s. 647-811. ISSN 0032-7786. URL info
  • Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin :. Edited by Jindřich Krejča. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2004. 384 s. ISBN 8007011897. info
  • MACKOVČIN, Peter a Matilda JATIOVÁ. Chráněná území ČR. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2002. 374 s. ISBN 8086064387. info
  • Klíč ke květeně České republiky. Edited by Karel Kubát. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 9788020008367. info
  • Velká kniha živočichů :hmyz - ryby - obojživelníci - plazi - ptáci - savci. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. 344 s.: 15. ISBN 80-07-00863-2. info
Výukové metody
Cvičení v terénu - botanika, zoologie probíhá formou týmové práce studentů ve skupinách pod odborným dohledem všech vyučujících; každá skupina se věnuje jednomu přidělenému biotopu (les, louka, pole, stojatá voda, tekoucí voda apod.) - na tomto biotopu si hned 1. den nainstaluje různé pasti apod., které denně kontroluje. Postupně ale každá skupina provede i průzkum na ostatních biotopech; vyhodnocení skutečností zjištěných kombinací všech použitých metod (zejména určování získaného materiálu pomocí atlasů) na všech biotopech bude provedeno ve skupinové závěrečné zprávě vypracované v průběhu cvičení a odevzdané (a obhájené) při jeho ukončení. Jedním z hlavních cílů je, už zde na bakalářském stupni studia, umožnit studentům ověřit si možnosti případného využití práce v terénu pro potřeby výuky přírodopisu na ZŠ.
Metody hodnocení
účast na celém terénním cvičení; aktivní přístup doložený skupinovou závěrečnou prací; úspěšné absolvování "poznávaček" - praktické poznávání rostlin a živočichů.
Informace učitele
Předmět není vhodný pro studenty prvního ročníku bakalářského studia (náplň cvičení předpokládá absolvování předmětů ZOBP, ZOZP, BHNP a ZZBP a také současné zapsání předmětů ZBVP, ZZSP a EKOP) Organizační pokyny ke cvičení budou garantem předmětu zaslány (a vyvěšeny v ISu) v dostatečném předstihu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2018/Bi2BP_TCBZ

Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2018 02:22, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému