Bi2BP_ZA1P Základy antropologie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martina Jančová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–12:50 učebna 6
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
- popíše a vysvětlí stavbu a funkci lidského těla - chápe význam antropometrických měření a testů - vysvětlí základní biochemické procesy probíhající v lidském těle - pozná nejčastější poruchy struktury a funkce jednotlivých soustav - získané znalosti dokáže student využívat v pedagogické práci - chápe specifické potřeby dětského organismu
Osnova
 • 1) Roviny a směry na lidském těle, hlavní části lidského těla. 2) Osteologie 3) Arthrologie 4) Myeologie 5) Dýchací soustava: její skladba, funkce a nejčastější poruchy. 6) Trávicí soustava: její skladba, funkce a nejčastější poruchy. 7) Vylučovací soustava: její skladba, funkce a nejčastější poruchy. 8) Pohlavní soustava: její skladba, funkce a nejčastější poruchy. 9) Oběhová soustava: soustava: její skladba, funkce a nejčastější poruchy. 10) Smyslová soustava: soustava: její skladba, funkce a nejčastější poruchy.
Literatura
  doporučená literatura
 • VARGOVÁ, Lenka a Libor PÁČ. Panoráma antropologie biologické - sociální - kulturní : modlulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných oborů". Edited by Jaroslav Malina. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 178 s. ISBN 9788072046164. info
 • HORÁČKOVÁ, Ladislava. Panoráma antropologie biologické - sociální - kulturní : modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných oborů". Edited by Jaroslav Malina. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 169 s. ISBN 9788021044494. info
 • NETTER, Frank H. Anatomický atlas člověka. Edited by Arthur F. Dalley, Translated by Libor Páč - Petr Dubový. 1. vyd. Praha: Avicenum, 2003. 525, 33. ISBN 8024705176. info
  neurčeno
 • HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Tomáš MRÁČEK a Jitka REISSMANNOVÁ. PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZE SOMATOLOGIE - protokoly část I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2006. 120 s. skripta. ISBN 80-210-4216-8. info
 • NETTER, Frank H. Anatomický atlas člověka. Edited by John T. Hansen, Translated by Libor Páč - Petr Dubový. Vyd. 2., rozš. Praha: Grada, 2005. [14], 542. ISBN 8024711532. info
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 263 s. ISBN 8024410729. info
 • ROKYTA, Richard, Dana MAREŠOVÁ a Zuzana TURKOVÁ. Učebnice somatologie I. a II. Vyd. 2. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 264 s. ISBN 8086432491. info
 • ROKYTA, Richard, Dana MAREŠOVÁ a Zuzana TURKOVÁ. Somatologie I. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 135 s. ISBN 80-86432-30-0. info
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie :[učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium]. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Olomouc: Epava, 2000. 480 s. ISBN 80-86297-05-5. info
 • SCHREIBER, Michal. Funkční somatologie. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1998. 467 s. ISBN 80-86022-28-5. info
 • Somatologie. Edited by Ivan Dylevský - Stanislav Trojan. 2. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 271 s., ba. ISBN 80-201-0026-1. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, které jsou doplněny vhodnými videokazetami a PPT prezencemi a průběžnými konzultacemi.
Metody hodnocení
Závěrečným hodnocením je písemný test.
Navazující předměty
Informace učitele
Ke Zk předmětu se lze přihlašovat až po složení Z.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Bi2BP_ZA1P

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2018 03:16, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému