Bi2BP_ZA2P Základy antropologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martina Jančová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
- popíše stavbu lidského těla - vysvětlí jeho funkci - vysvětlí základní biochemické procesy probíhající v lidském těle - pozná nejčastější poruchy struktury a funkce jednotlivých soustav - získané znalosti dokáže student využívat v pedagogické práci - chápe specifické potřeby dětského organismu
Osnova
 • 1.Endokrinní systém a jeho regulace lidského organismu. Dynamická homeostáza lidského organismu. Tři hlavní soustavy regulující lidský organismus, obecná charakteristika vzájemné koordinace těchto soustav. Pojmy: endokrinní, neuroendokrínie. 2. Hypotalamo - hypofyzární systém, charakteristika. Adenohypofýza a neurohypofýza, struktura, funkce, nejčastější poruchy. 3. Glandula thyreoidea, gll.parathyreoid., gll.suprarenales - nejčastější poruchy, biologická podstata stresu, stresory dítěte školního věku. Stresované dítě a škola. 4. Žlázy pohlavní a jejich hormony, puberta, menstruační cyklus. Školní problémy pubescentů vyplývající z momentů integrace nových regulačních okruhů do soustavy regulačních okruhů uplatňujících se již v prepubertě. 5. Pankreas. Diabetes mellitus juvenilis - žák diabetik ve třídě. 6. Pojem tkáňové hormony, přehled, význam. Regulace tlaku krevního, vodního a minerálního metabolizmu. 7. Kožní soustava, její funkce a poruchy. 8. Mízní systém, jeho funkce. Imunita a nejčastější poruchy imunity: biologická podstata alergií a anafylaxe. Nejčastější imunodeficientní stavy, chronický únavový syndrom. Školní problémy dítěte s defektem v imunitním systému. 9. Nervová soustava - obecná struktura a funkce, neuron, synapse, mediátory. Reflexy, r.oblouk, automatismy a instinkty. 1. a 2.signální soustava. Mícha, nejčastější poruchy pohybového aparátu. 10. Vegetativní nervová soustava, neurovegetativní dystonie. Limbický systém. 11. Střídání bdění a útlumu v jednotlivých oblastech CNS.EEG. Spánek, fáze spánku a poruchy spánku u školáka. Abstraktní myšlení, paměť, proces učení. 12. Žák s RMO, epilepsie - biologická podstata, specifika školního věku.
Literatura
 • VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Praktický slovník medicíny. 9. vyd. Praha: Maxdorf, 2008. xv, 518. ISBN 9788073451592. info
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 263 s. ISBN 8024410729. info
 • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vyd. Praha: Triton, 2005. 279 s. ISBN 8072546864. info
 • ROKYTA, Richard, Dana MAREŠOVÁ a Zuzana TURKOVÁ. Učebnice somatologie I. a II. Vyd. 2. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 264 s. ISBN 8086432491. info
 • ROKYTA, Richard, Dana MAREŠOVÁ a Zuzana TURKOVÁ. Učebnice somatologie I. a II. Vyd. 2. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 264 s. ISBN 8086432491. info
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie :[učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium]. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Olomouc: Epava, 2000. 480 s. ISBN 80-86297-05-5. info
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie :[učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium]. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Olomouc: Epava, 2000. 480 s. ISBN 80-86297-05-5. info
 • SCHREIBER, Michal. Funkční somatologie. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1998. 467 s. ISBN 80-86022-28-5. info
 • SCHREIBER, Michal. Funkční somatologie. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1998. 467 s. ISBN 80-86022-28-5. info
 • BYSTROŇ, Jaromír. Alergie :průvodce alergickými nemocemi pro lékaře i pacienty. 1. vyd. Ostrava: Mirago, 1997. 228 s. ISBN 80-85922-46-0. info
 • HAVELKOVÁ, Marie. Analýza příčin drogové závislosti-I. Základní informace pro preventivní práci učitelů. In Podpora a ochrana zdraví dítě te. Praha: Čes. lékařská společnost JEP, 1997. s. 190-195. 25/1. ISBN 80-85783-14-2. info
 • HAVELKOVÁ, Marie. Analýza příčin drogové závislosti-II. Nové poznatky z molekulární genetiky. In Podpora a ochrana zdraví dítěte. Praha: Čes. lékařská společnost JEP, 1997. s. 116-209. 25/1. ISBN 80-85783-14-2. info
 • Somatologie. Edited by Ivan Dylevský - Stanislav Trojan. 2. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 311 s., ba. ISBN 80-201-0063-6. info
 • Somatologie. Edited by Ivan Dylevský - Stanislav Trojan. 2. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 271 s., ba. ISBN 80-201-0026-1. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, které jsou doplněny vhodnými videokazetami a PPT prezencemi a průběžnými konzultacemi.
Metody hodnocení
Závěrečným hodnocením je písemná zkouška o 20 otázkách.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 8. 2018 00:04, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému