Bi2BP_ZBVL Základy systému a evoluce vyšších rostlin

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2BP_ZBVL/01: St 13:55–15:35 laboratoř 82, N. Čeplová
Bi2BP_ZBVL/02: St 12:05–13:45 laboratoř 82, N. Čeplová
Bi2BP_ZBVL/03: St 10:15–11:55 laboratoř 82, N. Čeplová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pozorování významných taxonů vyšších rostlin, jejich vývojových fází, porovnání významných determinačních znaků. Poznání základních zástupců naší flóry, preparace a příprava botanického materiálu pro didaktické účely, určování rostlin.
Osnova
 • 1.Botanické příručky, atlasy, určovací klíče, květeny, základy práce v terénu 2.Brypohyta (mechorosty) 3.Lycopodiophyta (plavuně) 4.Equisetophyta (přesličky), eusporangiátní kapradiny (Ophioglossaceae – hadilkovité) 5.Leptosporangiátní kapradiny (Polypodiales – osladičotvaré, Salviniales – nepukalkotvaré)) 6.Cycadophyta (cykasy), Ginkgophyta (jinany), Gnetophyta (liánovce) 7.Pinophyta (jehličnany) 8.Krytosemenné rostliny I: morfologie typických zástupců vybraných čeledí (Magnoliaceae, Ranunculaceae, Boraginaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae) 9.Krytosemenné rostliny II: morfologie typických zástupců vybraných čeledí (Brassicaceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Asteraceae, Poaceae) 10.Povinné penzum – nejdůležitější zástupci flóry ČR, determinační znaky, příslušnost k jednotlivým čeledím 11.Práce studenta na vlastním herbáři, kontrola sched (herbářových etiket) a správného určení položek
Literatura
 • RYBKA, Vlastimil. Naše květena : Ottova encyklopedie. Illustrated by Radka Josková Jedličková. Praha: Ottovo nakladatelství, s.r.o., 2015. 552 stran. ISBN 9788074514418. info
 • HROUDA, Lubomír. Rostliny luk a pastvin. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013. 447 s. ISBN 9788020022592. info
 • DANIHELKA, Jiří, Jindřich CHRTEK a Zdeněk KAPLAN. Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 3, s. 647-811. ISSN 0032-7786. URL info
 • Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin :. Edited by Jindřich Krejča. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2004. 384 s. ISBN 8007011897. info
 • PIKULA, Jiří. Stromové a keřové dřeviny lesů a volné krajiny České republiky. Vyd. 1. Brno: CERM, 2003. 226 s. ISBN 8072042807. info
 • Klíč ke květeně České republiky. Translated by Karel Kubát. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 8020008365. info
 • DEYL, Miloš a Květoslav HÍSEK. Naše květiny. Edited by Václav Větvička. Vydání 3., upravené, v Ac. Praha: Academia, 2001. 690, [20]. ISBN 802000940X. info
 • Botanika. 1. vyd. Praha: Scientia, 1998. 231 s. ISBN 80-7183-053-4. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: aktivní účast na cvičeních (počet povolených absencí bude upřesněn v prvním cvičení), vedení záznamů ze cvičení, praktická poznávací zkouška z povinného penza cévnatých rostlin.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2018/Bi2BP_ZBVL

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2018 04:44, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému