Bi2BP_ZBVL Základy systému a evoluce vyšších rostlin

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/2. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2BP_ZBVL/01: Po 16:00–17:50 laboratoř 82, N. Čeplová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pozorování významných taxonů vyšších rostlin, jejich vývojových fází, porovnání významných determinačních znaků. Poznání základních zástupců naší flóry, preparace a příprava botanického materiálu pro didaktické účely, určování rostlin.
Osnova
  • 1.Botanické příručky, atlasy, určovací klíče, květeny, základy práce v terénu 2.Brypohyta (mechorosty) 3.Lycopodiophyta (plavuně) 4.Equisetophyta (přesličky), eusporangiátní kapradiny (Ophioglossaceae – hadilkovité) 5.Leptosporangiátní kapradiny (Polypodiales – osladičotvaré, Salviniales – nepukalkotvaré)) 6.Cycadophyta (cykasy), Ginkgophyta (jinany), Gnetophyta (liánovce) 7.Pinophyta (jehličnany) 8.Krytosemenné rostliny I: morfologie typických zástupců vybraných čeledí (Magnoliaceae, Ranunculaceae, Boraginaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae) 9.Krytosemenné rostliny II: morfologie typických zástupců vybraných čeledí (Brassicaceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Asteraceae, Poaceae) 10.Povinné penzum – nejdůležitější zástupci flóry ČR, determinační znaky, příslušnost k jednotlivým čeledím 11.Práce studenta na vlastním herbáři, kontrola sched (herbářových etiket) a správného určení položek
Literatura
  • DANIHELKA, Jiří, Jindřich CHRTEK a Zdeněk KAPLAN. Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia, Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 3, s. 647-811. ISSN 0032-7786. URL info
  • Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin :. Edited by Jindřich Krejča. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2004. 384 s. ISBN 8007011897. info
  • Botanika. 1. vyd. Praha: Scientia, 1998. 231 s. ISBN 80-7183-053-4. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: aktivní účast na cvičeních (počet povolených absencí bude upřesněn v prvním cvičení), vedení záznamů ze cvičení, praktická poznávací zkouška z povinného penza cévnatých rostlin.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Bi2BP_ZBVL