Bi2BP_ZBVP Základy systému a evoluce vyšších rostlin

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 15:00–15:50 učebna 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
porozumět a vysvětlit principy systematiky vyšších rostlin; interpretovat základní klasifikační schémata; orientovat se v diverzitě mechů a cévnatých rostlin na Zemi; charakterizovat základní taxonomické jednotky vyšších rostlin včetně významných zástupců flóry ČR; porovnat významné determinační znaky vybraných taxonů rostlin a využít je k určování rostlin; preparovat a připravit botanický materiál pro didaktické účely; vybrat vhodné modelové organismy pro svou pedagogickou praxi
Osnova
  • 1.Systematická botanika a okruhy jejího zájmu, vývoj systémů, taxonomické jednotky a základní principy botanické nomenklatury, základy molekulární taxonomie a kladistiky 2.Vznik a vývoj druhů, vyšší rostliny – Embryobionta, charakteristika vyšších rostlin 3.Oddělení Bryophyta (mechorosty) 4.Výtrusné cévnaté rostliny (Lycopodiophyta, Equisetophyta, Psilotophyta, eusporangiátní kapradiny, Polypodiophyta) 5.Semenné rostliny, obecné znaky semenných rostlin, charakteristika vyhynulých skupin: Lyginodendrophyta (kapraďosemenné), Cordaitophyta (kordaity) 6.Nahosemenné rostliny: Cycadophyta (cykasy), Ginkgophyta (jinany), Pinophyta (jehličnany), Gnetophyta (liánovce) 7.Krytosemenné rostliny: charakteristika oddělení, základní systematické členění: skupina ANITA, Magnoliová větev krytosemenných rostlin 8.Jednoděložné rostliny: Alismidae, Liliidae, Commelinidae 9.Pravé dvouděložné rostliny: bazální trikolpátní rostliny (řády Ranunculales a Proteales) 10.Caryophyllidová větev dvouděložných rostlin 11.Rosidová větev 12.Asteridová větev
Literatura
  • SIMPSON, Michael G. Plant systematics. Boston: Elsevier Academic Press, 2006. xi, 590. ISBN 0126444609. info
  • MÁRTONFI, Pavol. Systematika cievnatých rastlín. Vyd. 1. V Košiciach: Univerzita P.J. Šafárika, 2003. 181 s. ISBN 80-7097-508-3. info
  • Flowering plants of the world. Edited by V. H. Heywood. London: Batsford, 1993. 335 s. ISBN 071347422X. info
  • ROSYPAL, Stanislav. Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 744 s. ISBN 8004228151. info
  • SMEJKAL, Miroslav. Systém a evoluce vyšších rostlin. In Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. s. 205-349. ISBN 80-04-22815-1. info
  • HENDRYCH, Radovan. Systém a evoluce vyšších rostlin : učební přehled [Hendrych, 1986]. 2. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 499 s. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou, zároveň student odevzdá herbář planě rostoucích cévnatých rostlin čítající 50 položek. Podmínkou účasti u zkoušky je úspěšné získání zápočtu z laboratorního cvičení (Bi2BP_ZBVL)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Bi2BP_ZBVP