Bi2MP_KZCT Komplexní zahraniční cvičení v terénu

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/4.7. 7 dní terénní výuky. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (cvičící)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 22. 6. 8:00–18:00 kancelář vyučujícího, So 23. 6. 8:00–18:00 kancelář vyučujícího, Ne 24. 6. 8:00–18:00 kancelář vyučujícího, Po 25. 6. 8:00–18:00 kancelář vyučujícího, Út 26. 6. 8:00–18:00 kancelář vyučujícího
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/65, pouze zareg.: 0/65, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/65
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto komplexního terénního cvičení budou studenti schopni: (1.) identifikovat základní druhy středoevropských a (2.) některé druhy jihoevropských biotopů; (3.) vysvětlit vztah mezi ekologickými faktory a biodiverzitou vybraných biotopů; (4.) upevní si své dovednosti sbírat, fixovat, preparovat, determinovat a demonstrovat organismy a přírodniny; (5.) budou schopni aplikovat získané znalosti a dovednosti do své budoucí učitelské praxe.
Osnova
  • Příroda Alp (Julské Alpy, Kamnické Alpy, Západní Karavanky) - botanika, ekologie, geologie, geomorfologie, zoologie.
  • Příroda Klasického (Matičního) krasu (jeskyně, polje a jezera, muzea, chráněná území) - botanika, ekologie, geologie, geomorfologie, zoologie.
  • Příroda pobřeží a okolí Jaderského moře - botanika, ekologie, geologie, geomorfologie, zoologie.
Literatura
  • CIGLIČ, R. & PERKO, D. (2012). Slovenia in geographical typifications and regionalizations of Europe. Geografski vestnik 84(1): 23-37.
  • http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js07/rab/rab.pdf
  • Matyášek J. a kol., Slovinsko - cesty do přírody, MU Brno, 2004
Výukové metody
terénní výuka
Metody hodnocení
individuální závěrečná práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2018/Bi2MP_KZCT