Bi2MP_ZBEP Zoologie bezobratlých pro základní vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen interpretovat (1) hlubší taxonomické znalosti spojených se znalostmi (2) fylogenetických vztahů; (3) znalostmi o bionomii a etologii; (4) ekologii a (5) rozšíření bezobratlých živočichů.
Náplní přednášek je základní charakteristika nejdůležitějších taxonomických skupin bezobratlých živočichů, včetně morfologie a anatomie; dále přehled nejdůležitějších druhů, jejich bionomie, zejména jejich rozmnožování a vývoj (vývojové cykly), jejich ekologie a rozšíření (viz osnovu níže). Zahrnuty jsou, z veskrze tradičních (či dokonce pouze technických) důvodů, i různé skupiny jednobuněčných eukaryotických organismů, dříve řazených mezi tzv. "prvoky" (Protozoa), v současnosti řazené do různých říší.
Získané globální znalosti o této části živočišné říše si studenti sami spojí se znalostmi získanými v obecné zoologii a základech zoologie bezobratlých. Programový cíl spočívá v získání takových znalostí, které umožní pochopení významu bezobratlých živočichů v životě člověka a způsobů, jak integrovat životní požadavky člověka a svébytnost jednotlivých živočišných skupin.
Důraz je kladen na znalost druhů, se kterými se budoucí učitel a jeho žáci budou setkávat při zajišťování výuky přírodopisu na základní škole a v nižších ročnících gymnázia. Student, budoucí učitel, musí být vybaven takovým množstvím znalostí a dovedností, které v praxi zajistí jeho prestiž a autoritu před žáky. Učitel musí být příkladem, který budou žáci následovat, musí živočichy nejen poznat či určit, ale také vysvětlit jejich nezastupitelné místo v biocenóze.
Osnova
 • 1. „Prvoci“ (různé říše): kmeny prabičíkovci, krásnoočka, obrněnky a trubénky ("bičíkovci"), "kořenonožci" včetně dírkonošců, mřížovců a slunivek
 • 2. Říše Chromalveolata: kmeny nálevníci a výtrusovci
 • 3. Říše živočichové (Animalia): kmeny houbovci, žahavci a žebernatky
 • 4. Kmeny: ploštěnci a břichobrvky, vířníci a vrtejši (Gnathifera)
 • 5. Kmeny: hlístice a strunovci a želvušky (Ecdysosoa)
 • 6. Kmen členovci: podkmeny trilobiti, klepítkatci a stonožkovci (4 třídy)
 • 7. Podkmen korýši: třídy lupenonožci, Maxillopoda a rakovci
 • 8. Podkmeny a šestinozí – třídy skrytočelistní a hmyz: podtřída šupinušky a infratřída starokřídlí; kohorty Polyneoptera, Acercaria a Holometabola
 • 9. Kmen měkkýši: třídy chroustnatky, přílipkovci, plži, mlži, kelnatky a hlavonožci
 • 10. Kmeny: kroužkovci (třídy mnohoštětinatci a opaskovci)
 • 11. Kmeny: mechovnatci, mechovci, chapadlovky a ramenonožci
 • 12. Pododdělení druhoústí: kmen ostnokožci
Literatura
 • SEDLÁK, Edmund. Zoologie bezobratlých. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 336 s. ISBN 8021028920. info
 • ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. xxii, 797. ISBN 9788086960234. info
 • Zoologie pro zemědělce a lesníky. Edited by Zdeněk Laštůvka. 3., dopl. vyd. Brno: Konvoj, 2004. 264 s. ISBN 8073020653. info
 • PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 3., uprav. vyd. Praha: Scientia, 2000. 286 s. ISBN 80-7183-203-0. info
 • ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995. 292 s. ISBN 8085572745. info
 • RUPPERT, Edward E., Richard S. FOX a Robert D. BARNES. Invertebrate zoology : a functional evolutionary approach. 7th ed. Belmont, CA: Thomson-Brooks/Cole, 2004. xvii, 963. ISBN 0030259827. info
Výukové metody
přednášky (teoretická příprava na cvičení)
Metody hodnocení
Podmínkou získání zápočtu je úspěšné absolvování standardního testu (ABCD), které předpokládá zvládnutí látky v rozsahu daném osnovou přednášky (nastudování z doporučené literatury) a zčásti i praktickým seznámením se s konkrétními zástupci (významnými druhy) příslušných skupin (kmenů apod.) na cvičení (ZBEL).
Informace učitele
V průběhu navazujícího magisterského studia oboru Učitelství přírodopisu pro ZŠ jsou vypsány čtyři povinně volitelné předměty: Zoologie bezobratlých pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení), Zoologie strunatců pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení), Systém a fylogeneze nižších rostlin a hub pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení), Systém vyšších rostlin pro základní vzdělávání (přednáška + cvičení). Studenti jsou povinni vybrat si alespoň dva z nich. Pokud si vyberou (nad rámec dvou předmětů) další předmět navíc, zavazují se k jeho splnění.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/Bi2MP_ZBEP

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 19:33, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému