Bi6005 Teaching Practice 2

Faculty of Education
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0/2.5. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (lecturer)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (lecturer)
Mgr. Blanka Klimovič (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Department of Education - Faculty of Education
Supplier department: Department of Biology - Faculty of Education
Prerequisites
Teaching practice 1
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
After completing the seminar the student will: • evaluate his/her own development in teacher’s role • make his/her own process of planning, realisation and reflection of his/her teaching more effective • create alterations used in teaching based on reflection of his/her own teaching, • strengthen skills relating to basic aspects of teacher’s work (both of teaching and non-teaching character), • reflect on climate of a specific school/class and their influence on his/her own work.
Learning outcomes
After completing the course the student will:
• evaluate his/her own development in teacher’s role,
• make his/her own process of planning, realisation and reflection of his/her teaching more effective,
• create alterations used in teaching based on reflection of his/her own teaching,
• acquire basic skills relating to basic aspects of teacher’s work (both of teaching and non-teaching character),
• reflect on climate of a specific school/class and their influence on his/her own work.
Syllabus
  • After completing the seminar the student will: • evaluate his/her own development in teacher’s role • make his/her own process of planning, realisation and reflection of his/her teaching more effective • create alterations used in teaching based on reflection of his/her own teaching, • strengthen skills relating to basic aspects of teacher’s work (both of teaching and non-teaching character), • reflect on climate of a specific school/class and their influence on his/her own work.
Literature
  • DYTRTOVÁ, Radmila and Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vydání třetí. Praha: Portál, 2008. 155 stran. ISBN 9788073674342. info
  • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem : co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 76 s. ISBN 9788072903252. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
  • GOWER, Roger, Diane PHILLIPS and Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New edition. Oxford: Macmillan Heinemann, 1995. viii, 215. ISBN 0-435-24059-5. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel (The beginning teacher). dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 pp. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
Teaching methods
Teaching forms • active work supervised by a mentor • individual consultations
Assessment methods
• evaluation of teacher student provided by the mentor • student’s complete attendance to the school of the teaching practice • submission plan of outputs (lessons teached by student) • analysis of teached lesson by disciplinary didactics based on observations • preparation and submission of records of observated lessons (minimum 4) and preparation of teached lessons (3)
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 30 hodin.
The course is also listed under the following terms Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2023.
  • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2022/Bi6005