Bi6006 Teaching Practice 3

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/2.5. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Blanka Klimovič (lecturer)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (assistant)
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (assistant)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (assistant)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (assistant)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (assistant)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (assistant)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (assistant)
Mgr. Jana Obrovská, Ph.D. (assistant)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (assistant)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (assistant)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (assistant)
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (assistant)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Department of Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Supplier department: Department of Biology - Faculty of Education
Prerequisites
Teaching practice 1 Teaching practice 2
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
After completing the seminar the student will: • identify his/her strengths and weaknesses in teacher’s role • evaluate his/her own development in teacher’s role • plan, realise and reflect on his/her teaching together with other teacher’s duties • reflect on climate of a specific school/class and their influence on his/her own work, • create alterations used in teaching based on reflection of his/her own teaching, • identify pupils’ individual needs in the class, where s/he teaches
Learning outcomes
After completing the course the student will:
• identify his/her strengths and weaknesses in teacher’s role,
• evaluate his/her own development in teacher’s role,
• plan, realise and reflect on his/her teaching together with other teacher’s duties,
• reflect on climate of a specific school/class and their influence on his/her own work,
• create alterations used in teaching based on reflection of his/her own teaching,
• identify pupils’ individual needs in the class, where s/he teaches.
Syllabus
  • • observations of lessons • activities related to (class) teacher’s assistant, set by a director of elementary school or mentor (e.g. help with correction of written assignments or pupils’ notice books, teaching aids, individual work with pupils with special educational need, monitoring pupils’ behaviour, help with school/class administrative work); • actual teaching – 4 lessons; • observations of mentor’s lessons (depending on possibilities of the school); • writing of the reflective diary
Literature
  • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
  • DYTRTOVÁ, Radmila and Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vydání třetí. Praha: Portál, 2008. 155 stran. ISBN 9788073674342. info
  • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem : co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 76 s. ISBN 9788072903252. info
  • GOWER, Roger, Diane PHILLIPS and Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New edition. Oxford: Macmillan Heinemann, 1995. viii, 215. ISBN 0-435-24059-5. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel (The beginning teacher). dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 pp. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
Teaching methods
Teaching forms: • active work supervised by a mentor • individual consultations
Assessment methods
• submission plan of outputs (lessons teached by student) • analysis of teached lesson by disciplinary didactics based on observations • preparation and submission of records of observated lessons (minimum 4) and preparation of teached lessons (4)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 30 hodin.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (autumn 2020, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/Bi6006