BiM_VPx3 Učitelská praxe 3

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Zetochová (cvičící)
Garance
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
BiM_VPx2 Učitelská praxe 2 && BiM_VPs1 Seminář k praxi
Učitelská praxe 1 Učitelská praxe 1 - seminář Učitelská praxe 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
• prohlubování profesních kompetencí ve spolupráci s mentorem • postupné získávání nezávislosti na mentorovi, samostatná příprava a vedení vyučovací hodiny • prohloubení reflektivních a sebereflektivních dovedností, • kooperativní a individuální plánování a realizace výuky jazyka • vytvoření pozitivní pracovní atmosféry ve výuce
Osnova
  • • činnosti vykonávané ve funkci asistenta učitele zadané mentorem (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací) • vedení pedagogického deníku – viz Manuál studenta učitelství na Učitelské praxi 3 • plnění dlouhodobých komplexních portfoliových úkolů – viz Manuál studenta učitelství na Učitelské praxi 3 • náslechy (10 hodin), vlastní výuka (20 hodin)
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. In Pedagogická ecyklopedie. První vydání. Praha: Portál, 2009. s. 419-423, 5 s. Pedagogická teorie 10. ISBN 978-80-7367-546-2. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vyd. 3. Praha: Portál, 2008. 155 s. ISBN 9788073674342. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
  • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem :co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, 2002. 51 s. ISBN 80-7290-077-3. info
  • GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New edition. Oxford: Macmillan Heinemann, 1995. viii, 215. ISBN 0-435-24059-5. info
Výukové metody
- hospitace, individuální reflexe
Metody hodnocení
• pravidelná docházka do školy, na níž student praktikuje, • odevzdání pedagogického portfolia (portfoliové úkoly, záznamy z hospitací, přípravy na hodiny a hodnocení cvičného učitele) • hospitace garanta praxí a na hodině studenta a její rozbor
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=923
Kromě zapsání předmětu přes IS, je třeba přihlásit se na školu, na které bude praxe vykonávána (termín pro přihlášení je specifikován v interaktivní osnově). Zápočet bude udělen na základě: • pravidelné docházka do školy, na níž student praktikuje, • odevzdání pedagogického portfolia (portfoliové úkoly, záznamy z hospitací, přípravy na hodiny a hodnocení cvičného učitele) • hospitace garanta praxí a na hodině studenta a její rozbor Praxi je třeba vykonat na některé ze škol v České republice, přičemž aspoň jednu ze tří učitelských praxí (Učitelská praxe 1,2,3) je třeba absolvovat na škole v Brně a okolí. Učitelskou praxi 3 je doporučováno absolvovat v místě bydliště. Organizační a administrativní informace k praxi naleznete pod následujícím odkazem: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe. Přehled všech praxí garantovaných katedrou biologie naleznete na: http://katedry.ped.muni.cz/biologie/praxe
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Zapisují studenti přijatí od semestru podzim 2013, studenti přijatí dříve si zapisují předmět Výuková praxe 3.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2016/BiM_VPx3

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2018 05:47, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému