CJ2BP_L5S2 Česká literatura po r. 1945 2

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
CJ2BP_L5S1 Česká lit. po r. 1945 1
Odevzdání: vyhovující seminární práce,zadaných referátů a požadovaných společných písemných příprav´, seznamu vlastní četby, a to 40 titulů primární a 5 titulů sekundární literatury. Aktivní účast na semináři min.80% z realizované výuky).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní semináře je problematika české poezie v letech 1945 – 1989 (s vnitřní diferenciací danou roky 1948 a 1968). V řazení jednotlivých kapitol seminář sleduje hledisko chronologické, vybrané kapitoly jsou voleny tak, aby bylo zachováno povědomí kontinuity literárního procesu v tomto období. Jednotlivé semináře budou věnovány širším celkům (např. básnickým uskupením, dílům spojeným tematicky či se monograficky zaměří na tvorbu některého z výrazných představitelů).Cílem je osvojení si znalosti literárních směrů, proudů a tendencí české literatury po roce 1945. Studenti budou vedeni k schopnosti identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností české poválečné poezie a prózy.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni objasnit vývoj literárních směrů a proudů v daném období české literatury. Budou schopni identifikovat a analyzovat styl výrazných literárních osobností daného období. Budou schopni interpretovat literární díla a obhájit a podpořit své názory literárněvědnými znalostmi.
Osnova
  • 1. Czech poetry between the years 1945-1948. 2. Czech poetry between the years 1948 - 1956. 3. Czech poetry between the years 1957-1968. 4. Czech poetry between the years 1969 - 1989.
Literatura
  • Galík, Josef. Česká literatura po roce 1945. Olomouc 1991.
  • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Věra Brožová - Alena Fialová - Petr Čornej - Bl. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 549 stran. ISBN 9788020015280. info
  • GALÍK, Josef. Panorama české literatury :(literární dějiny od počátků do současnosti). Edited by Lubomír Machala - Eduard Petrů. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 547 s. ISBN 80-85839-04-0. info
Výukové metody
Seminář. Rozbory a interpretace vybraných děl. Formy diskuze, skupinová práce. Studenti budou tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Přednesení dvou zadaných referátů (v rozsahu 10 min.) a odevzdání požadovaných společných písemných příprav. Aktivní účast na semináři min.80% z realizované výuky).Odevzdání vyhovující seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/CJ2BP_L5S2