CJ2BP_LOS2 Česká literatura 1. poloviny 20. století 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (přednášející)
Mgr. Ondřej Zabloudil Pechník (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJ2BP_LOS2/01: Čt 16:00–16:50 učebna 11, J. Poláček
CJ2BP_LOS2/02: St 16:00–16:50 učebna 32, J. Poláček
CJ2BP_LOS2/03: Čt 17:00–17:50 učebna 54, J. Poláček
CJ2BP_LOS2/04: Út 16:00–16:50 učebna 11, J. Poláček
Předpoklady
CJ2BP_LOS1 Česká literatura 20. stol. 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Limit pro seminář: 22 studentů
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl nastínit vývojové proměny české literatury v letech 1918-1945. Důraz je kladen na problematiku jednotlivých literárních druhů, hlavních osobností, směrů a skupin, jakož i na společenský kontext. Studenti si budou osvojovat znalost literárních směrů a proudů v daném období české literatury a také specifičnost jejich poetik. Budou schopni identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností literárního procesu v daném období.
Osnova
 • 1. Obecná charakteristika let 1918-1938. 2. Literatura o první světové válce. 3. Meziválečná poezie. 4. Meziválečná próza. 5. Meziválečné drama a divadlo. 6. Meziválečná literární kritika a časopisy. 7. Německy psaná literatura v českých zemích. 8 Obecná charakteristika let 1939-1945. 9. Okupační poezie. 10. Okupační próza. 11. Okupační drama a divadlo. 12. Literární kritika a časopisy za nacistické okupace.
Literatura
  povinná literatura
 • GALÍK, Josef, Erik GILK, Petr HORA, Jana KOLÁŘOVÁ, Petr KOMENDA, Radek MALÝ, Eduard PETRŮ, Martin PODIVÍNSKÝ, Jan SCHNEIDER, Jiří SKALIČKA a Alena ŠTĚRBOVÁ. Panorama české literatury. Edited by Lubomír Machala. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2015. 607 stran. ISBN 9788024248189. info
 • Dějiny české literatury. Edited by Eva Strohsová - Jan Mukařovský - Zdeněk Pešat. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 714 s. ISBN 8085865483. info
  doporučená literatura
 • POLÁČEK, Jiří. Průhledy do české literatury 20. století. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 307 s. ISBN 80-7204-162-2. info
 • HOLÝ, Jiří. Česká literatura 1910-1945 : příručka pro III. ročník středních škol. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 127 s. ISBN 8004259723. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1990. 428 s. ISBN 802020217X. info
 • Poetika české meziválečné literatury : (proměny žánrů). 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1987. 351 s. info
Výukové metody
Studenti si seminární formou (rozbory a interpretace vybraných děl) budou osvojovat znalosti literárních směrů, proudů a tendencí v daném období české literatury. Budou vedeni k tomu, aby zvládli identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností české poezie a prózy v daném období. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Zakončení: zkouška. Obsahem semináře jsou ústní referáty a společné interpretace. Součástí zkoušky je prověrka četby (minimum: čtyřicet titulů).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/CJ2BP_LOS2