CJ2MP_LKSC Kapitoly ze starší české literatury

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přednáška formou vybraných kapitol pojednává o nejdůležitějších dílech a osobnostech nejstarší české literatury. Základní epochy (v rozpětí 9. až 18. století) jsou charakterizovány, jsou naznačena jejich žánrová a stylová specifika. Studenti budou seznámeni se základní odbornou literaturou, umožnující doplnění a prohloubení předchozího výkladu.
Výstupy z učení
Studenti budou znát dějiny starší české literatury a budou schopni identifikovat a analyzovat základní žánry starší české literatury.
Osnova
 • Literatura raného středověku (9.- 13. století) Literatura vrcholného středověku (14. století) Literatura husitstká a protihusitská (od počátku do 70.let 15.stol.) Humanismus, renasance a reformace(od 70.let 15.stol.do 20.let 17.st.) Baroko a protireformace (od 20.let 17.stol.do 20. let 18. stol.)
Literatura
  povinná literatura
 • KOPECKÝ, Milan. Dějiny starší české literatury. 1. vyd. Opava: Masarykova univerzita, 1991, 80 s.
 • LEHÁR, Jan a Alexandr STICH. Čítanka české literatury. Vyd. 1. V Praze: Český spisovatel, 1997, 605 s. ISBN 8020206612.
  doporučená literatura
 • PETRŮ, Eduard. Vzdálené hlasy: studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996, 443 s. ISBN 8071981621.
 • HRABÁK, Josef (ed.). Dějiny české literatury. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959, 531 s.
 • KOPECKÝ, Milan. Starší česká a slovenská literatura. Dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 186 s. ISBN 8021002638. info
 • TICHÁ, Zdeňka. Cesta starší české literatury. 1. vyd. Praha: Panorama, 1984. 295 s. info
 • HRABÁK, Josef. Starší česká literatura : úvod do studia. 2., uprav. a dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 245 s. info
Výukové metody
Studenti si budou osvojovat znalost literárních proudů a tendencí v daném období české literatury a také její žánrovou specifičnost. Studenti budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Úspěšné absolvování zápočtového testu. Test je bodovaný. Student musí mít alespoň 70 % správných odpovědí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/CJ2MP_LKSC

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 12. 2018 02:29, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému