CJ2MP_LML2 Základy metodologie literárněvědného výzkumu 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 12 individuálních konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. (cvičící)
PhDr. David Kroča, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Lavičková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ester Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář nabízí studentům prohloubení a systematizaci odborných znalostí z oblasti literárněvědného výzkumu. Studenti si budou skrze rozbory odborných textů prohlubovat znalosti a dovednosti vlastní literárně vědné práce. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Osnova
  • 1. Prohloubení a systematizace odborných znalostí z oblasti literárněvědného výzkumu. 2. Nové trendy ve světové literární vědě.
Literatura
  • BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace :k modernímu prozaickému textu. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 360 s. ISBN 80-7294-080-5. info
  • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
Výukové metody
Seminář. Výukové metody: teoretická příprava, formy diskuze, analýza odborných článků, domácí práce.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář. Způsob zakončení: zápočet. Požadavky pro udělení zápočtu: aktivní účast na seminářích (min.80%), závěrečný písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je realizován jako bezkontaktní výuka, popř. formou individuálních konzultací.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/CJ2MP_LML2