CJ3BP_LKT2 Kapitoly z literární teorie 2

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. David Kroča, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu je student schopen: 1. porozumět základním znakům literárněvědných metod; 2. rozpoznat jejich odraz v literární teorii; 3. prakticky využívat znalost literárněvědné metodologie při recepci a rozboru konkrétních odborných textů.
Osnova
 • 1. Metody literární vědy. 2. Pozitivismus. 3. Psychologické metody. 4. Formalismus. 5. Strukturalismus. 6. Nová kritika. 7. Fenomenologie. 8. Sémiotika. 9. Hermeneutika. 10. Recepční teorie. 11. Teorie fikčních světů. 12. Kognitivní věda.
Literatura
 • MACURA, V., JEDLIČKOVÁ, A. (eds.). Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, Brno 2013.
 • Slovník novější literární teorie : glosář pojmů. Edited by Richard Müller - Pavel Šidák. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 699 s. ISBN 9788020020482. info
 • ISER, Wolfgang. Teorie literatury : aktuální perspektiva : mírně rozšířená verze proslovu proneseného 5. července 1991 u příležitosti otevření postgraduálního kursu Teorie literatury v rámci oboru literární věda na Univerzitě v Kostnici. Translated by Johana Gallupová. Vyd. 1. Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004. 51 s. ISBN 8085778408. info
 • FRYE, Northrop. Anatomie kritiky : čtyři eseje. Edited by Harold Bloom, Translated by Sylva Ficová. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 440 s. ISBN 8072940783. info
 • BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace :k modernímu prozaickému textu. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 360 s. ISBN 80-7294-080-5. info
 • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
 • LAKOFF, George a Mark JOHNSON. Metafory, kterými žijeme. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 280 s. ISBN 80-7294-071-6. info
 • Čtenář jako výzva :výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Edited by Miloš Sedmidubský - Miroslav Červenka - Ivana Vízdalová. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 338 s. ISBN 80-86055-92-2. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Kapitoly z dějin strukturální poetiky :od Aristotela k Pražské škole. Translated by Bohumil Fořt. Vyd. 1. Brno: Host, 2000. 246 s. ISBN 80-7294-003-1. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Kapitoly z dějin strukturální poetiky :od Aristotela k Pražské škole. Translated by Bohumil Fořt. Vyd. 1. Brno: Host, 2000. 246 s. ISBN 80-7294-003-1. info
 • PETRŮ, Eduard. Úvod do studia literární vědy. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2000. 187 s. ISBN 80-85839-44-X. info
 • GRYGAR, Mojmír. Terminologický slovník českého strukturalismu :obecné pojmy estetiky a teorie umění : strukturalismus, struktura, vývoj umění, estetická funkce, norma, hodnota, znak, význam, osobnost, sémantické gesto. Vyd. 1. Brno: Host, 1999. 319 s. ISBN 80-86055-61-2. info
 • GRYGAR, Mojmír. Terminologický slovník českého strukturalismu :obecné pojmy estetiky a teorie umění : strukturalismus, struktura, vývoj umění, estetická funkce, norma, hodnota, znak, význam, osobnost, sémantické gesto. Vyd. 1. Brno: Host, 1999. 319 s. ISBN 80-86055-61-2. info
 • HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. 179 s. ISBN 8086022579. info
 • ZIMA, Petr V. Literární estetika. 2. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 447 s. ISBN 80-7198-329-2. info
 • WELLEK, René a Austin WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 80-7198-150-8. info
 • INGARDEN, Roman. Umělecké dílo literární. 1. vyd. Praha: Odeon, 1989. 419 s. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. Formální metoda v literární vědě. Translated by Jiří Honzík, Edited by Vladimír Svatoň. 1. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 1980. 314 s. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. Román jako dialog : Voprosy literatury i estetiki (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1980. 479 s. info
Výukové metody
Přednáška spojená s analýzami textů a s následnou diskusí o odborných tématech kurzu.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. Podmínkou k ukončení předmětu je vypracování krátké, avšak precizně vystavěné analytické stati (cca 5500 znaků), která bude inspirována motivační ukázkou z odborného textu, reprezentujícího vybranou literárněvědnou metodu (např. strukturalismus, recepční estetika, psychoanalytické metody aj.). Při tvorbě vlastních textů musí student mj. prokázat znalost práce s literaturou, analytický úsudek a schopnost správně využívat citace v odborném textu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/CJ3BP_LKT2