CJV_AJA2k Entrance Test A2 - English

Faculty of Education
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Kollárová (lecturer)
Mgr. Daniela Dvořáková (lecturer)
Mgr. Radka Mlýnková (lecturer)
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Marcela Sekanina Vavřinová (seminar tutor)
Mgr. Eva Tomaštíková (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Daniela Dvořáková
Language Centre, Faculty of Education Division - Faculty Branches of University Departments - Faculty of Education
Contact Person: Jitka Autratová
Supplier department: Language Centre, Faculty of Education Division - Language Centre
Timetable of Seminar Groups
CJV_AJA2k/01: Fri 22. 9. 15:45–16:30 učebna 50, D. Dvořáková
Prerequisites
A2 level knowledge of English (Level A2 is defined by the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and usually requires two years of previous study when studying 2 to 3 hours a week).
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
(NB: Students studying a foreign language as the main course of their study do not register for Entrance Test A2 and the information below does not concern them.) WHO IS OBLIGED TO REGISTER FOR THE ENTRANCE TEST A2: The compulsory study of a foreign language is part of the study programmes "Special Education" and "Social Education". Students can choose between English or German. In semester 1, they register for the Entrance Test A2 in one of the languages offered. If they are credited, they may register for "English/German for Social/Special Educators" or "English/German for Teachers I" in semester 2. In case of poor knowledge, we recommend that students register for the Entrance Test A2 only in their third semester. THE AIM OF THE ENTRANCE TEST A2 is to find out whether the students have achieved at least the minimum required entrance level of knowledge, which is A2. The follow-up compulsorily-optional courses of foreign languages at the Faculty of Education are taught at level B1 (Bachelor's degree) and B2 (Master's degree). The courses develop academic and specialist language. B1, resp. B2 level of knowledge of at least one foreign language is one of the key competences of MU university graduates, which gives the study of a foreign language importance equal to that of the main study discipline(s).
Syllabus
 • Předmět Vstupní test A2 je organizován následovně: 1) úvodní konzultace (seznámení s předmětem + jazykovým vzděláváním na PdF) - o termínu konání jsou studenti informováni emailem před začátkem semestru; 2) cvičný test v odpovědnících v is.muni; 3) samostatná příprava na zápočtový test na základě doporučené literatury a odpovědníků v is.muni; 4) zápočtový test ve zkouškovém období (leden/únor); INFORMACE O ZÁPOČTOVÉM TESTU: Test ověřuje, zda student dosáhl jazykové úrovně A2. Struktura: 1) poslech (cca 10 bodů); 2) porozumění psanému textu (cca 10 bodů); 3) slovní zásoba a gramatika (cca 20 bodů); Pro udělení zápočtu je třeba získat min. 70% bodů; Časový limit: 25 - 30 min (bez poslechu). K přípravě doporučujeme využít např. materiály na: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1565 Výčet gramatických jevů a slovní zásoby na úrovni A2, který by měl student ovládat pro úspěšné zvládnutí testu: GRAMATIKA: to be (časování slovesa “být”), articles (základní pravidla pro používání členů v AJ), this/that/these/those, have got, possessive (přivlastňování v AJ), present simple (přítomný čas prostý), like/hate…sth. /doing sth., adverbs of frequency (sometimes, often, usually, never, …), can/can’t, there is/are…, some, any, no, countables/uncountables (počitatelná/nepočitatelná podstatná jména), how much, how many, was/were, past simple, regular/irregular verbs (minulý čas prostý, min. 40 nejběžnějších nepravidelných sloves), comparative and superlative adjectives (stupňování přídavných jmen) present continuous (přítomný čas průběhový), future intentions: going to/would like to and want to (vyjádření budoucího záměru/plánu v AJ), infinitive of purpose (infinitiv účelový, ekvivalent české vedlejší věty učelové), will, might, present perfect (předpřítomný čas prostý), time phrases with present perfect and past simple (typická časová určení používaná s minulým/předpřítomným časem), prepositions of place, movement and time (základní předložky místa, pohybu a času), must, have to, don’t have to. Okruhy SLOVNÍ ZÁSOBY: Countries, nationalities. Jobs. Everyday objects. Family and family relations. Common verbs. Daily routines. Transport. Food, eating out. Dates, years, decades and centuries. Shops and shopping. Clothes. Animals and natural features. Weather. City and countryside. Education and careers. Communication. Describing things, people and events - adjectives.
Literature
 • Materials for self-study and practice: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1565
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, 319. ISBN 9780521675802. info
 • SOARS, Liz and John SOARS. New Headway English course. Oxford: Oxford University Press, 2000. 143 s. ISBN 0194366774. info
 • SOARS, Liz and John SOARS. New Headway English course. [s anglicko-českým slovníčkem]. Oxford: Oxford University Press, 2000. 96 s. ISBN 0194375722. info
 • CUNNINGHAM, Sarah, Peter MOOR and Frances EALES. Cutting edge. [with mini-dictionary]. Harlow: Longman, 2001. 159 s. ISBN 0582403944. info
 • CUNNINGHAM, Sarah and Peter MOOR. Cutting edge : elementary : workbook : [with key]. Harlow: Longman, 2001. 110 s. ISBN 0582403936. info
 • VINCE, Michael and Kevin MCNICHOLAS. Elementary language practice with key : English grammar and vocabulary. Oxford: Macmillan, 2003. 288 s. ISBN 9781405007641. info
 • SWAN, Michael and Catherine WALTER. The good grammar book : a grammar practice book for elementary to lower-intermediate students of English : with answers. Oxford: Oxford University Press, 2001. xii, 324. ISBN 0194315193. info
 • MCCARTHY, Michael and Felicity O'DELL. English vocabulary in use. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 168 s. ISBN 0521599571. info
Teaching methods
1) Introductory consultation; 2) Mock test providing feedback on achieved level of English; 3) Self-study by means of recommended literature and electronic tests (is.muni).
Assessment methods
A pass in CREDIT TEST. ORGANISATION OF CREDIT TEST: Credit tests take place once a year in January/February. There are three options to sit the test: regular, 1st re-sit and 2nd re-sit; students are obliged to REGISTER BY MEANS OF IS.MUNI (dates are announced in December). In order to be credited, students must score at least 70% (i.e. 28 marks out of 40). Test structure: listening, reading, grammar and vocabulary. For information on course recognition see http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cjv/uznavani-predmetu/
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Vstupní test pro studenty bakalářského komb. studia. Tento test jazykových znalostí si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni A2 složí v lednu, a předmět bude absolvovat v jarním semestru.
Information on the extent and intensity of the course: Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.
Information on course enrolment limitations: Vstupní test nutno úspěšně absolvovat před zapsáním předmětu Angličtina pro ... v komb studiu
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2017/CJV_AJA2k