CJV_NJA2k Vstupní test A2 - NJk

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radim Herout (přednášející)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 13. 9. 15:00–15:50 učebna 50
Předpoklady
Deutschkenntnisse auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Vstupní test nutno úspěšně absolvovat před zapsáním předmětu Němčina pro .... v komb studiu
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zulassungstest für das obligatorische Wahlfach Fremdsprache Deutsch im Bachelorstudium. Getestet werden Deutschkenntnisse auf dem Sprachniveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.
Osnova
  • Am Anfang des Semesters findet eine Konsultation statt, in der die Studenten alle wichtigen Informationen über den Test und die Vorbereitung darauf erhalten. Teststruktur: 1. Hörverstehen (etwa 10 Punkte), Multiple-choice Aufgaben 2. Leseverstehen (etwa 10 Punkte), Multiple-choice Aufgaben 3. Wortschatz und Grammatik (etwa 20 Punkte), Multiple-choice Aufgaben Insgesamt kann man maximal 40 Punkte bekommen. Mindestens muss man 28 Punkte erreichen (das sind 70%). Zeit: 45 Minuten.
Literatura
    doporučená literatura
  • TECHMER, Marion et al. Wortschatz & Grammtik A2. Ismaning: Hueber Verlag, 128 s. ISBN 978-3-19-557493-8
  • Gerbes, J., Werff, F. Fit fürs Geothe-Zertifikat A2. Start Deutsch 2. Hueber Verlag 2007. 134 s. ISBN 3-19-001873-1.
Výukové metody
Schriftlicher Zulassungstest für das obligatorischeche Wahlfach Fremdsprache Deutsch im Bachelorstudium. Getestet werden Deutschkenntnisse auf dem Sprachniveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.
Metody hodnocení
Schriftlicher Zulassungstest für das obligatorische Wahlfach Fremdsprache Deutsch im Bachelorstudium. Getestet werden Deutschkenntnisse auf dem Sprachniveau A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Materiály k přípravě na test: Zkušební test: https://is.muni.cz/auth/elearning/test_pruchod?so=ka;testurl=%2Fdo%2Fped%2Fkat%2FCJV%2Fvstupnitesty%2Fnj%2FVstupni_test_A2_Nemecky.qref Internetový kurz: http://deutsch.info/cs Internetový kurz: 10 lekcí se cvičeními: http://www.deutsch-lernen.com/anfaengerkurs/uebersicht_lektionen.php 99 pracovních listů ke zopakování základní gramatiky: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/a1_arbeitsblaetter_index_z.htm Předmět Vstupní test A2 je organizován následovně: 1) úvodní konzultace (seznámení s předmětem + jazykovým vzděláváním na PdF) - o termínu konání jsou studenti informováni emailem bezprostředně před začátkem semestru; 2) cvičný test v odpovědnících v is.muni ( = struktura i jazyková úroveň odpovídá zápočtovému testu); 3) samostatná příprava na zápočtový test na základě doporučené literatury a odpovědníků v is.muni; 4) zápočtový test ve zkouškovém období (leden/únor);
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Vstupní test pro studenty bakalářského komb. studia. Tento test jazykových znalostí si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni A2 složí v lednu a předmět bude absolvovat v jarním semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/CJV_NJA2k