CJc319 Závěrečná práce 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
individuální konzultace. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Ivana Kolářová, CSc. (cvičící)
PhDr. David Kroča, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ester Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil. (cvičící)
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Výstupy z učení
Student by měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě. Studenti věnující se literatuře budou schopni identifikovat a analyzovat styl výrazných literárních osobností daného období. Budou schopni interpretovat literární díla a obhájit a podpořit své názory literárněvědnými znalostmi. Studenti věnující se jazykovědě budou schopni objasnit optimální metody a postupy zpracování jazykového materiálu.
Osnova
  • 1. Koncepce práce. 2. Metody výzkumu. 3. Příprava a organizace výzkumu. 4. Vlastní výzkum. 5.-8. Zpracování výsledků výzkumu. 9. Stylizace závěrečné práce.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • SEIDL, Ivan. Návod na sepsání diplomové práce a české (nejenom vysokoškolské) prostředí. In Umberto Eco, Jak napsat diplomovou praci. Olomouc: Votobia, 1997. s. 5-13. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
diskuze, rozbor, analýza, zhodnocení
Metody hodnocení
Předmět je vyučován formou konzulací a ukončen zápočtem. Podmínkou pro získání zápočtu je realizovaná část výzkumu a jeho výsledků.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/CJc319