CJp004 Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ester Nováková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ester Nováková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp004/01: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 18:00–19:50 učebna 51, E. Nováková
CJp004/02: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 10:00–11:50 učebna 10, E. Nováková
CJp004/03: St 22. 9. až St 15. 12. St 8:00–9:50 učebna 24, E. Nováková
CJp004/04: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 14:00–15:50 učebna 51, E. Nováková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti jsou seznamování formou seminární výuky se základy literárně kritické práce. Zkoumána jsou literární díla osvícenské etapy a národního obrození. Studenti budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat základní rysy uměleckých směrů daného období;
- identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností literárního procesu v daném období;
- popsat kulturní a společenskou atmosféru v českých zemích i v Evropě;
- na základě teoretických poznatků interpretovat dobová literární díla;
- vypracovat a přednést odborný referát na zadané téma.
Osnova
 • 1. Úvod do studia české literatury a české dětské literatury první poloviny 19. století. 2. Jazykové obrany a jejich role v počátcích obrození. 3. Obrozenská literatura a její inspirace literaturou světovou, četba mládeže. 4. Klasicismus v literatuře. 5. Jan Kollár. 6. Staročeské literární podvrhy a jejich role v kulturním dění. 7. Václav Kliment Klicpera a české divadlo. 8. Karel Hynek Mácha a romantismus v české literatuře. Recepce "čítankového autora". 9. Karel Sabina. 10. Božena Němcová. Recepce "čítankové autorky". 11. Karel Havlíček Borovský. Recepce "čítankového autora". 12. Josef Jaroslav Langer.
Literatura
  doporučená literatura
 • MARINELLI-KÖNIG, Gertraud; HOFENDER, Philipp, eds. Neue Bienen fremden Literaturen. Der Literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur (1770-1850). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2016
  neurčeno
 • MACURA, Vladimír. Znamení zrodu :české národní obrození jako kulturní typ. 2., rozšíř. vyd., v H&H 1. Jinočany: H & H, 1995. 264 s., [8. ISBN 80-85787-74-1. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Dějiny české literatury. 2, Literatura národního obrození. Edited by Felix Vodička, Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 684 s. info
 • NOVÁK, Arne. Stručné dějiny literatury české. Edited by Rudolf Havel - Antonín Grund. Olomouc: R. Promberger, 1946. info
Výukové metody
Studenti si budou osvojovat znalost literárních směrů a proudů v daném období české literatury a také specifičnost jejich poetik. Budou schopni identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností literárního procesu v daném období. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Seminární výuka. Seminář je zakončen semestrálním písemným testem z literatury první půle 19. století a osvícenské literatury. Test sestává z otevřených otázek, které jsou samostatně klasifikovány. K úspěšnému absolvování předmětu je zapotřebí celkové klasifikace do 2,9 (včetně). Podmínkou úspěšného zakončení semináře je také odevzdání seminární práce.
Informace učitele
V případě online výuky se i zápočtový test píše online (skrze Odpovědníky v ISu).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/CJp004