CJp010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Dagmar Sochorová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 13:00–13:50 učebna 1
Předpoklady
Schopnost psát texty v češtině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/250, pouze zareg.: 124/250, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 34/250
Jiné omezení: Předmět bude realizován při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit studenty s pravidly pro psaní odborných textů a technikami vědecké a odborné práce. Dále studenty obeznámí s vědeckou etikou a zásadami správného citování přejatých myšlenek ve vlastním textu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: a)tvořit a psát odborný text (bakalářská práce, diplomová práce), tzn. umět si vybrat téma, vystavět osnovu práce a její strukturu, formulovat hypotézu a výzkumné otázky atd.; b) uplatňovat základní metodické přístupy a techniky tvorby odborného textu; c) aktivně uplatňovat zásady etiky vědecké práce, tzn.správně užívat citace, uvádět poznámky pod čarou apod.
Osnova
 • A) Příprava odborného textu (bakalářská práce, diplomová práce): • volba tématu práce, • formulace základních otázek a hypotéz, • tvorba struktury práce, • etické zásady vědecké práce: jak se vyhnout plagiátorství, • jak správně citovat, práce s odkazy a citacemi. B)Techniky a metodika psaní odborného textu: • styl a techniky psaní, jak psát odborný text, • vysvětlování a zdůvodňování v odborném textu. Základní pravidla při zpracování odborného textu, abstrakt.
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • SPOUSTA, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Vydání první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 230 stran. ISBN 9788072046171. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce : praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vydání. Brno: Knihař, 2002. 223 stran. ISBN 8086292053. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Teoretická a praktická příprava, analýza textu, problémová metoda, řízený rozhovor.
Metody hodnocení
Požadavky: Splnění úkolů zadaných v interaktivní osnově předmětu. Předpokladem řádného ukončení předmětu je úspěšné zvládnutí písemného závěrečného testu na min. 60 %.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/CJp010