CJp023 Česká literatura 1. poloviny 20. století 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (přednášející)
Mgr. Ondřej Zabloudil Pechník (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp023/01: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 14:00–15:50 učebna 38, J. Poláček
CJp023/02: St 22. 9. až St 15. 12. St 18:00–19:50 učebna 54, J. Poláček
CJp023/03: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 8:00–9:50 učebna 11, J. Poláček
CJp023/04: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 15:00–16:50 učebna 60, J. Poláček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl nastínit základní vývojové proměny české literatury v letech 1890-1918. Důraz je kladen na problematiku jednotlivých literárních druhů a hlavní osobnosti, jakož i na společenský kontext.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností literárního procesu v daném období. Dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem.
Osnova
 • 1. Obecná charakteristika 90. let 19. století. 2. Nové umělecké směry. 3. Poezie 90. let. 4. Próza 90. let. 5. Drama a divadlo 90. let. 6. Literární kritika a časopisy 90. let. 7. Obecná charakteristika let 1900-1918. 8. Umělecké směry z počátku 20. století. 9. Poezie 1900-1918. 10. Próza 1900-1918. 11. Drama a divadlo 1900-1918. 12. Literární kritika a časopisy 1900-1918.
Literatura
  povinná literatura
 • GALÍK, Josef, Erik GILK, Petr HORA, Jana KOLÁŘOVÁ, Petr KOMENDA, Radek MALÝ, Eduard PETRŮ, Martin PODIVÍNSKÝ, Jan SCHNEIDER, Jiří SKALIČKA a Alena ŠTĚRBOVÁ. Panorama české literatury. Edited by Lubomír Machala. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2015. 607 stran. ISBN 9788024248189. info
 • Dějiny české literatury. Edited by Jan Mukařovský. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 714 s. ISBN 80-85865-48-3. info
  doporučená literatura
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1990. 428 s. ISBN 802020217X. info
 • Slovník literárních směrů a skupin. Edited by Štěpán Vlašín. 2., dopl. vyd. Praha: Panorama, 1983. 367 s. info
 • Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století. Edited by Zdeněk Pešat. Praha: Československý spisovatel, 1972. info
  neurčeno
 • WINNER, T. G. a kol. The Czech avant-garde literary movement between the world wars. New York: Peter Lang, 2015. 200 s.
Výukové metody
Studenti si budou osvojovat znalost literárních směrů a proudů v daném období české literatury a také specifičnost jejich poetik. Budou schopni identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností literárního procesu v daném období. Dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Seminář, zakončení: zápočet. Podmínkou pro udělení zápočtu je ústní a písemný referát (požadavky na jeho podobu budou sděleny přímo na semináři), jakož i patřičná účast (tolerance dvou absencí).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/CJp023