CJp043 Česká literatura po r. 1945 2

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp043/01: St 22. 9. až St 15. 12. St 14:00–14:50 učebna 10, M. Chocholatý
CJp043/02: St 22. 9. až St 15. 12. St 8:00–8:50 učebna 38, M. Chocholatý
CJp043/03: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 11:00–11:50 učebna 6, M. Chocholatý
CJp043/04: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 12:00–12:50 učebna 11, M. Chocholatý
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní semináře je problematika české literatury v letech 1969 – 1989 (s vnitřní diferenciací na 70. a 80. léta 20. století). Studenti si seminární formou (spojující výklad, diskuzi i samostatnou práci v podobě rozborů a interpretací vybraných děl) budou osvojovat znalosti literárních směrů, proudů a tendencí v poválečném období české literatury.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni objasnit vývoj literárních směrů a proudů v daném období české literatury, a to v oblasti poezie, prózy a dramatu. Budou schopni interpretovat literární díla a obhájit a podpořit své názory literárně vědnými znalostmi. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem.
Osnova
  • 1. Oficiálně vydávaná poezie v letech 70. letech 20. století (tzv. pětatřicátníci). 2. Český básnický samizdat a exil v 70. letech 20. století (poezie a underground). 3. Oficiálně vydávaná próza v letech 70. letech 20. století (díla s profesní tematikou, prózy s tematikou 20. století, historický román, přírodní beletrie). 4. Česká próza v samizdatu a exilu 70. letech (obraz tzv. normalizace, disentu či exilu v české próze). 5. Oficiálně vydávaná poezie v letech 80. letech 20. století. (návraty zakázaných autorů do české literatury). 6. Český básnický samizdat a exil v 80. letech 20. století. (výrazné osobnosti a jejich tvorba). 7. Oficiálně vydávaná próza v letech 80. letech 20. století (společenské prózy, žánry na okraji, kontakt s postmodernou). 8.- 9. Výrazné osobnosti českého samizdatu a exilu a jejich tvorba v 80. letech 20. století. 10. České divadlo a drama v 70. a 80. letech 20. století (oficiální produkce). 11. Dramatická produkce českého samizdatu a exilu v období tzv. normalizace. 12. Literární věda a kritika v 70. a 80. letech 20. století. Výstupy: Na konci semináře studenti budou umět identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností české poezie, prózy a dramatu v daném období.
Literatura
  • Galík, Josef. Česká literatura po roce 1945. Olomouc 1991.
  • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Věra Brožová - Alena Šidáková Fialová - Petr. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 549 stran. ISBN 9788020015280. info
  • GALÍK, Josef. Panorama české literatury :(literární dějiny od počátků do současnosti). Edited by Lubomír Machala - Eduard Petrů. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 547 s. ISBN 80-85839-04-0. info
Výukové metody
Seminář. Rozbory a interpretace vybraných děl. Formy diskuze, skupinová práce. Studenti budou tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Přednesení dvou zadaných referátů (v rozsahu 10 min.) a odevzdání požadovaných společných písemných příprav. Aktivní účast na semináři min.80% z realizované výuky).Odevzdání vyhovující seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/CJp043