CJp051 Kapitoly z problematiky dětského čtenářství

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílení přehledových znalostí o aktuálním literárním dění na podporu dětského čtenářství v kontextu české i světové literatury pro děti a mládež. Student si po absolvování předmětu uvědomuje specifičnost dětského recipienta a synkretičnost, s níž dítě vnímá umělecké dílo.
Výstupy z učení
Student dokáže po úspěšném absolvování předmětu volit vhodná literární díla pro práci s dětským čtenářem všech věkových kategorií, uvědomuje si specifičnost dětského čtenářství. Student je dále obeznámen se strategiemi i aktivitami k rozvíjení čtenářství na materiálu současné české a světové literatury pro děti a mládež, v jejímž dění se orientuje.
Osnova
  • 1. Charakteristika dětského čtenáře, aktivity na podporu dětského čtenářství, čtenářské výzkumy. 2. Dětské časopisectví, specifika čtenářských přístupů a možnosti práce s časopiseckým textem na materiálu současných časopisů pro děti a mládež. 3.‒ 4. Estetický a emoční zážitek v procesu dětského čtenářství, aktuální témata a detabuizace v současné literatuře pro děti a mládež. 5. Literární ceny, soutěže, ankety; literární produkce oceňovaná odbornou kritikou ve vztahu k dětskému čtenářství. 6. Přehled současných nakladatelství a jejich aktivit na podporu dětského čtenářství. Výuka je realizována ve zkráceném semestru (6 týdnů).
Literatura
  • časopis Bookbird (archiv přístupný z www.ibby.org)
  • časopis Bibiana (archiv přístupný z www.bibiana.sk)
  • TRÁVNÍČEK, Jiří. Překnížkováno : co čteme a kupujeme (2013). 1. vyd. Brno: Ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky vydal Host, 2014. 190 s. ISBN 9788070506370. info
  • ŠUBRTOVÁ, Milena. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 456 s. ISBN 978-80-7277-506-4. info
  • TRÁVNÍČEK, Jiří. Čtenáři a internauti : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Vyd. 1. Brno: Host, 2011. 191 s. ISBN 9788070505991. info
  • TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme? : obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2007). Vyd. 1. Brno: Host, 2008. 207 s. ISBN 9788070505540. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky, studenti jsou aktivizováni průběžnými koreferáty k přednášenému tématu.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za písemnou reflexi jednoho z tematických okruhů (v rozsahu 3-5 stran) na základě přednášek a odborné literatury, nebo za koreferát k přednášce. Předpokládá se průběžná samostatná četba doporučených beletristických titulů z literatury pro děti a mládež.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.