CJp210 Podoby nejnovější české literatury

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp210/01: St 16:00–16:50 učebna 7, M. Chocholatý
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář nabízí pohled na polistopadový vývoj české literatury. Studentům budou představeny základní tendence a vrstvy současné poezie a prózy v letech 1989 - 2015. Seznámení se s tvorbou jednotlivých autorů bude realizováno převážně formou interpretací vybraných textů. Studenti obdrží systematické přehledy výrazných osobností a jejich děl.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí znalost literárních směrů a proudů v daném období české literatury a také specifičnost jejich poetik. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem.
Osnova
 • 1. Obecná charakteristika období. Přehled významných literárních uskupení, periodik a vydavatelství. Literární věda a kritika devadesátých let minulého a první dekády 21. století a její představitelé. Pohled na výrazné literárněvědné práce po roce 1989. 2.-3. Poezie 90. let 20. století (spirituální, existenciální a empirická linie české poezie, postsurrealistické tendence, dozvuky undergroundu). 4.-5. Poezie v první dekádě 21. století a její současná podoba. 6. K problematice deníkové a memoárové literatury 90. let 20. století. 7. Podoby polistopadové prozaické postmoderny (reflexe chronotopu velkoměsta, intertextualita a její projevy). 8. Pokusy o „normalizační“ anamnézu v současné próze. 9. Prózy soukromých dramat (existenciální linie současné české prózy). 10. Podoby sebereflexe v současné próze. 11. Feminismus v současné próze (prózy o ženách a pro ženy). 12. Obraz dějinných traumat 20. století v české polistopadové próze.
Literatura
 • V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Edited by Alena Fialová - Petr Hruška - Lenka Jungmannová. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 817 stran. ISBN 9788020024107. info
 • V souřadnicích volnosti : česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Edited by Petr Hruška. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 738 s. ISBN 9788020016300. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Na tvrdém loži z psího vína. První. Brno: Jota-Books, 1998. 320 s. ISBN 80-725-42-001-1. info
 • MACHALA, Lubomír. Literární bludiště : bilance polistopadové prózy. Vyd. 1. Praha: Brána, 2001. 241 s. ISBN 8024207354. info
 • HAMAN, Aleš. Prozaické surfování. Olomouc: Votobia, 2001. 289 s. ISBN 80-7198-493-0. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Nová jména v české poezii 90. let. Brno: CERM - akademické nakladatelství, 1998. 16 s. Literatura. ISBN 80-7204-100-2. info
 • MACHALA, Lubomír. Česká próza 90. let. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1999. 25 s. ISBN 8072041207. info
 • CHOCHOLATÝ, Miroslav. Na křižovatkách nejmladší ženské poezie. Weles, Brno: Wendryňská Literárně-Estetická Společnost, 2005, IX, č. 22, s. 82-96. ISSN 1214-2948. info
Výukové metody
Studenti si budou osvojovat znalost literárních tendencí v daném období české literatury. Studenti budou vedeni k tomu, aby rozvíjeli všechny svoje literárněhistorické znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Podmínky udělení kolokvia: - odevzdání seminární práce - rozprava na zadané téma Pro studenty, kteří mají předmět zapsaný jako volitelný v rámci společného základu, pouze odevzdání eseje na zadané téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/CJp210