DEp24s Problematika evropského středověku

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 8:00–9:50 učebna 24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít informace o problematice evropského středověku.
Výstupy z učení
Student se orientuje v problematice evropského středověku.
Osnova
  • Raný středověk. Vrcholný středověk. Pozdní středověk.
Literatura
  • MEZNÍK, Jaroslav. Lucemburská Morava, 1310-1423. Praha: Lidové noviny, 1999. 562 s. ISBN 8071063630.
  • Dějiny středověku. 1. Edited by Alice Teichová. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 257 s.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
kolokvium
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/DEp24s