DEk0DI Didaktika dějepisu

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/1.7. 10k. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen využít znalostí z obecné didaktiky a porozumět specifikům teorie dějepisného vyučování.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikovat didaktickou teorii a metodické postupy do konkrétních výukových modelů dějepisu.
Osnova
 • 1. Úvod do studia didaktiky dějepisu, struktura a charakter disciplíny.
 • 2. Vývoj didaktiky dějepisu, obecná didaktika a didaktika oboru.
 • 3. Vztah systému historické vědy a didaktického systému dějepisu jako vyučovacího předmětu.
 • 4. Pojetí dějepisu z hlediska úkolů, cílů, obsahu v oblasti poznatkové, hodnotové a schopnostnědovednostní.
Literatura
  povinná literatura
 • JULÍNEK, Stanislav. Základy oborové didaktiky dějepisu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 275 stran. ISBN 8021034955. info
  doporučená literatura
 • Labischová Denisa -Gracová Blažena: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008.
  neurčeno
 • Julínek Stanislav: Základy oborové didaktiky dějepisu. Brno 2004.
Výukové metody
Teoretická příprava je kombinována se seminární výukou.
Metody hodnocení
Zápočet. Vyžaduje se aktivní účast studenta. Student prezentuje mj. imitaci vyučovacího výstupu (cca 20 min.).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.