DEkCPM Kritické myšlení v předmětu dějepis

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.8. 10k. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Libor Kyncl (přednášející), PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (zástupce)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představení konkrétní metody aktivního učení, techniky a strategie sestavené v provázaný systém použitelný přímo ve studiu dějepisu.
Výstupy z učení
Student je schopen rozvíjet dovednosti čtení, psaní, diskuze, argumentovat, při studiu oboru dějepis.
Osnova
  • Metody rozvíjející dovednost číst, psát, diskutovat, argumentovat Třífázový model učení jako rámec pro aktivní učení Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů Uznání - otázka, využití popisného jazyka Metody využitelné v humanitních i přírodovědných předmětech
Literatura
  • ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Myšlenkové mapy pro studenty. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014. 168 s. ISBN 978-80-265-0267-8
  • INCH, Edward S. a Barbara WARNICK. Critical thinking and communication : the use of reason in argument. 6th ed. Boston: Allyn and Bacon, 2010. xiv, 363. ISBN 9780205672936
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Vypracování průběžných testů a úkolů a závěrečný test.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.