DEkDD2 Dějiny dějepisectví 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/1.7. 20k. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (přednášející)
Garance
Mgr. Milan Řepa, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 22. 2. 9:00–18:50 kancelář vyučujícího, Pá 22. 3. 9:00–18:50 kancelář vyučujícího
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít informace o dějinách českého dějepisectví od poloviny 19. století po současnost. Pojedná přitom o dějepisectví v širším, obecně kulturním kontextu a bude také sledovat vývoj vztahu historie k příbuzným humanitním vědám (k filozofii, sociologii, literatuře atd.).
Výstupy z učení
Student bude schopen použít informace o dějinách českého dějepisectví od poloviny 19. století až po současnost. Pojedná přitom o dějepisectví v širším, obecně kulturním kontextu a bude také sledovat vývoj vztahu historie k příbuzným historickým vědám.
Osnova
  • 1. Základy obrozeneckého dějepisectví. 2. Liberální a konzervativní dějepisectví. 3. Počátky pozitivistického dějepisectví. 4. Pozitivistické dějepisectví 2. poloviny 19. století. 5. Pozitivistické dějepisectví mezi dvěma světovými válkami. 6. Marxistické dějepisectví.
Literatura
  • KUTNAR, František a Jaroslav MAREK. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví :od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 1997. 1065 s. ISBN 80-7106-252-9.
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/DEkDD2