DEkDEK Kulturní dějiny

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/.8. 10k. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 14. 5. 9:00–18:50 kancelář vyučujícího
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit vybraná témata jednotlivých kulturních epoch a didaktická specifika jejich implementace do výuky. V centru pozornosti se nachází zejména životní styl, světový názor, architektura, malířství a sochařství sledovaných období.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit vybraná témata jednotlivých kulturních epoch a didaktická specifika jejich implementace do výuky.
Osnova
  • Projevy pravěké kultury a umění. Kultura starověku - staroorientální svět, antika. Středověká kultura s vlivy raného křesťanství a Byzance, předrománská, románská a gotická kultura. Renesance, manýrismus. Baroko dynamické a klasické. Rokoko, klasicismus a empír. Romantismus a historismus. Projevy moderní kultury v malířství a sochařství od impresionismu, secese a funkcionalismus v architektuře
Literatura
    doporučená literatura
  • HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás :přehled stavebních slohů. Vyd. 5., přeprac. a dopl. Praha: Paseka, 2002. 358 s. ISBN 8071853895. info
  • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Translated by Miroslava Gregorová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1992. 558 s. ISBN 8020704167. info
Výukové metody
Teoretická příprava.
Metody hodnocení
Kolokvium. Student samostatně pohovoří na určené téma.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/DEkDEK