DEkDRN Dějiny raného novověku

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/3.3. 40k. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Jitka Lunerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DEkDRN/01: Pá 22. 10. 8:00–17:50 kancelář vyučujícího, Pá 12. 11. 8:00–17:50 kancelář vyučujícího, Pá 26. 11. 8:00–17:50 kancelář vyučujícího, Pá 10. 12. 8:00–17:50 kancelář vyučujícího, J. Mihola, K. Štěpánek
Předpoklady
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit změny v české národní společnosti od konce 15. století do konce 18. stol.)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit problematiku klíčových přeměn české národní společnosti a světa v třísetletém období raného novověku (od konce 15. stol. do 1800) v oblasti politické, hospodářské sociální a kulturní.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit problematiku klíčových přeměn české národní společnosti a světa v třísetletém období raného novověku v oblasti politické, hospodářské sociální a kulturní.
Osnova
 • Zámořské objevy a vznik koloniálních systémů.
 • Renesance a humanismus.
 • Reformace a protireformace.
 • Habsburská monarchie.
 • Třicetiletá válka.
 • Přeměny po třicetileté válce a vznik absolutistických monarchií.
 • Baroko, osvícenství, klasicismus.
 • Průmyslová revoluce.
 • Formování moderní občanské společnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil. Obecné dějiny novověku I. (16. století). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 68 s. ISBN 978-80-210-5568-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Kamil a Jaroslav VACULÍK. Obecné dějiny novověku II.–III. (17. a 18. století). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 82 s. ISBN 978-80-210-5567-4. info
 • BĚLINA, Pavel, Jiří KAŠE a Jan Pavel KUČERA. České země v evropských dějinách. Vyd. 1. Praha ;: Paseka, 2006. 404 s. ISBN 8071857939. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, skupinový projekt
Metody hodnocení
Přednáška, seminář, diskuse v hodině. Závěrečné hodnocení: domácí práce: esej 5 stran textu, zápočet, písemná zkouška, ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/DEkDRN