DEkRED Výuka regionálních dějin

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
10k. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (cvičící)
Garance
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit všechny otázky regionálních dějin, jako zejména dějin obcí a měst. Pozornost bude věnována využití regionálních dějin ve výuce dějepisu. Pozornost bude věnována teoretickým otázkám regionálních dějin. Problematika regionálních dějin bude dále aplikována na Brno a okolí jako modelový region – na základě představení tohoto modelového regionu by studenti měli být schopni připravit výuku regionálních dějin svého regionu.
Výstupy z učení
Osvojí si základní znalosti o teorii regionálních dějin a o dějinách Brna a jeho okolí (jakožto modelového regionu)
Je schopen připravit výuku regionálních dějin ve vlastním regionu
Orientuje se v základní literatuře a metodách, týkajících se regionálních dějin
Je schopen připravit odborný text z oblasti dějin vlastního regionu
Osnova
  • Podstata a poslání regionálních dějin Pojetí a vymezení regionu Dějiny obcí, měst a vesnic Význam kronik v regionální práci Historické místopisy v regionech Možnosti a perspektivy historické vlastivědy Regionální historie v dějepisném vyučování Dějiny Brna a okolí Historická procházka městem Brnem Využití muzeí a galerií ve výuce dějepisu
Literatura
  • BARTOŠ, Josef, Jindřich SCHULZ a Miloš TRAPL. Regionální dějiny : pojetí, poslání, metodika. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 119 s. ISBN 8024408651.
  • Regionální dějiny v dějepisném vyučování na českých a slovenských školách.
  • Náhradní obsah: JOHN, Anke: Lokal- und Regionalgeschichte. Methoden historischen Lernens. Schwalbach 2017.
Výukové metody
Teoretická příprava v podobě přednášek, rozvinutí seminární formou, diskusí. Samostatné práce studentů je povedou k vlastním postojům.
Metody hodnocení
kolokvium, seminární práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.