DEkUSD Úvod do studia dějepisu a historický proseminář

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.8. 30k. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět plní důležitou funkci v oblasti informativní a v orientaci posluchačů při vyhledávání, studiu a zpracování poznatků z literatury a pramenů, včetně stanovení nejdůležitějších metod, postupů a prostředků při studiu i výzkumu, tj. vlastního historického řemesla. Uvádí studenty nejen do studia historie, ale také do vysokoškolského studia vůbec. Předmět vytváří nezbytný základ pro studium všech dalších historických oborů a předmětů, neboli pro studium vývoje vlastního historického procesu.
Výstupy z učení
Student se orientaci při vyhledávání, studiu a zpracování poznatků z literatury a pramenů, včetně stanovení nejdůležitějších metod, postupů a prostředků při studiu i výzkumu, tj. vlastního historického řemesla.
Osnova
  • Teoretické základy (předmět, úkoly historie, vývoj názorů na dějiny, filozofie českých dějin). Organizace historické práce (vysoké školy, ústavy, historické společnosti, slovníky, bibliografie, časopisy, archivy a muzea, knihovny, památková péče). Teorie a praxe v historikově práci. Etapy vědecké historické práce. Metody, publikování výsledků práce.
Literatura
  • VACULÍK, Jaroslav a František ČAPKA. Úvod do studia dějepisu a historický proseminář. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 119 s. ISBN 8021024828.
Výukové metody
Výuka má podobu teoretické přípravy.
Metody hodnocení
Návštěva výuky, písemný test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/DEkUSD