DEp02p Politické soudní procesy v Československu po roce 1945

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Libor Bílek (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 17:00–18:50 učebna 10
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu bude student schopen zařadit problematiku zinscenovaných soudních procesů a politické perzekuce v Československu do širšího kontextu soudobých národních dějin. Dovede analyzovat pravděpodobné příčiny nezákonných soudních procesů v ČSR. Bude schopen na příkladu konkrétních kauz popsat podíl Státní bezpečnosti na přípravě procesů a osvětlit vliv komunistické strany na průběh vlastního jednání soudu i na stanovování výše trestu. Student také rozvine své kompetence k didaktickému využití této problematiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat pravděpodobné příčiny nezákonných soudních procesů v ČSR po r. 1945;
- určit a popsat cíle politických soudních procesů;
- identifikovat jednotlivé aktéry a popsat jejich roli při vzniku zinscenovaných soudních procesů;
- popsat a na konkrétních příkladech demonstrovat metody využívané jednotlivými aktéry politických procesů pro dosažení svých cílů;
- navrhnout vhodné didaktické metody pro využití problematiky politických procesů ve výuce dějepisu na ZŠ nebo SŠ;
Osnova
  • Zakladatelská léta komunistického režimu v ČSR
  • Politické soudní procesy a jejich role v systému vlády komunistické strany
  • Aktéři politických procesů – role Státní bezpečnosti, soudců, prokurátorů, obhájců a stranických institucí KSČ při přípravě procesů
  • Proces s Dr. Miladou Horákovou a společníky - ukázka "monstrprocesu" s celostátní propagandistickiou kampaní
  • Proces se skupinou "Včela" - příklad přelíčení s regionálním dosahem
Literatura
  • KAPLAN, Karel – PALEČEK, Pavel. Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno 2008.
  • KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948-1956. Brno 1999.
  • KAPLAN, Karel. Druhý proces : Milada Horáková a spol. - rehabilitační řízení 1968-1990. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008. 582 s. ISBN 9788024614311. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Diskuse. Skupinová práce.
Metody hodnocení
K úspěšnému ukončení je vyžadována aktivní účast na seminářích a účast na ústním kolokviu ve zkouškovém období. Absence nesmí přesáhnout 30%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/DEp02p

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 12. 2018 02:28, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému