EN

PdF:DEp1DI Didaktika dějepisu 1 - Informace o předmětu

DEp1DI Didaktika dějepisu 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. (přednášející)
Garance
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 18:00–18:50 učebna 60
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
DEp1DI/01: Po 8:00–8:50 učebna 4, K. Štěpánek
DEp1DI/02: Po 12:00–12:50 učebna 4, K. Štěpánek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen profesionalizovat historické vzdělání a použít je pro práci učitele. Zaměření výuky je orientováno tak, aby byl schopen využít znalostí z obecné didaktiky a porozuměl specifikům teorie dějepisné ho vyučování.
Výstupy z učení
Na konci tohoto (dvousemestrového) kurzu bude student schopen aplikovat didaktickou teorii a metodické postupy do konkrétních výukových modelů dějepisu.
Osnova
 • 1. Úvod do studia didaktiky dějepisu, struktura a charakter disciplíny.
 • 2. Vývoj didaktiky dějepisu, obecná didaktika a didaktika oboru.
 • 3. Vztah systému historické vědy a didaktického systému dějepisu jako vyučovacího předmětu.
 • 4. Pojetí dějepisu z hlediska úkolů, cílů, obsahu v oblasti poznatkové, hodnotové a schopnostnědovednostní.
 • 5. Proces tvorby a realizace didaktického systému dějepisu.
 • 6. Problematika teorie výběru a systematizace dějepisného učiva.
 • 7. Nové trendy v pojetí dějepisu jako sociokulturního předmětu; vliv kurikulární reformy na jeho postavení a úkoly v rámci RVP(ŠVP) ZV.
Literatura
  povinná literatura
 • Základy oborové didaktiky dějepisu. Edited by Stanislav Julínek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 274 s. ISBN 8021034955. info
 • Labischová Denisa -Gracová Blažena: Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008.
 • GAUTSCHI, Peter. Guter Geschichtsunterricht : Grundlagen, Erkenntnisse, Hinweise. 2. Aufl. Schwalbach/Ts.: Wochenschau Geschichte, 2011. 334 s. ISBN 9783899745160. info
Výukové metody
Teoretická příprava je kombinována se seminární výukou.
Metody hodnocení
Zápočet. Předmět je vyučován 1x týdně formou přednášky a semináře. Na semináři se vyžaduje aktivní účast studenta. Student prezentuje imitaci vyučovacího výstupu (cca 20 min.).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/DEp1DI