DPd_Bi Diplomová práce - Dokončení

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1. Odevzdání DP. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (cvičící)
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Jančová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Ševčíková (cvičící)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
DP_Bi Diplomová práce || NOW ( DP_Bi Diplomová práce )
Předmět si zapisuje student, který píše diplomovou práci na katedře biologie. Tento předmět si student zapíše na začátku semestru, ve kterém plánuje práci odevzdat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce a seznámen s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě.
Osnova
  • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím diplomové práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Předpokládá se, že v závěru kurzu:
  • student odevzdá definitivní verzi diplomové práce.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za dokončení práce.
Informace učitele
Nezbytnou podmínkou k udělení zápočtu jsou (výše dvakrát uvedené) individuální konzultace s vedoucím práce (na KBi není možné vkládat do ISu diplomové práce, s jejichž obsahem není vedoucí práce dobře obeznámen).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.