DTSZ_POI How to Work with Technical Information

Faculty of Education
Autumn 2003
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Petra Hornochová (seminar tutor)
Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Petra Hornochová
Department of Physics, Chemistry and Vocational Education - Faculty of Education
Timetable
Mon 10:15–11:50 učebna 22, Thu 12:50–14:30 učebna 22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 147 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
- teoretický úvod - informační instituce, jejich služby, informační prameny, terminologie - způsoby zjišťování a získání primárních, sekundárních dokumentů (tradiční i elektronické cesty) - bibliografická citace, normy pro psaní a úpravu odborných textů - elektronické zdroje informací - on-line katalogy, souborné katalogy, vyhledávání - databáze, databázová centra, vyhledávání (plnotextové, faktografické, bibliografické databáze na MU) - Internet - sbírky digitálních knihoven, vyhledávací služby, volně dostupné databáze - jak si udělat sám rešerši, rešeršní strategie, výběr zdrojů pro konkrétní obory
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Maximálně 2 skupiny po 15 studentech
The course is also listed under the following terms Autumn 2002.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2003/DTSZ_POI