De2MP_SUMO Art Nouveau:Chapters from the Typology of Art

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
Department of History - Faculty of Education
Contact Person: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Supplier department: Department of History - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 35 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/35, only registered: 0/35, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/35
Course objectives
At the end of the course students should be able to understand of the main works of the Art Nouveau and to outline their actual interpretations. The course is ordered according to artistic tasks, for beside a visual form, the function of art production in the age of fin-de-siecle, its reforming orientation and other culture-historical circumstances.
Syllabus
 • 1. Art Nouveau: definition of the term and an actual dimension of the study; 2. Arts and Crafts Movement and a new status of applied arts; 3. The Art Nouveau visual culture: periodisation and main centres; 4. Centre and province: artistic exchange; 5. Artist, spectator, critic: exhbitions and the art market; 6. „To reveal secrets of the soul“: genre, allegory, symbol; 7. Posters, books and journals; 8. Residential and civic buildings; 9. Sacred buildings, memorial and tomb monuments; 10. Excursion „Art Nouveau in Brno“; 11. „Colours, tones, sounds“: between fine arts, music and literature; 12. Conclusion. The biographies of the following artists will be included in lectures: Aubrey Beardsley, Fernand Khnopff, Odilon Redon, Stanisław Wyspiański, Antoni Gaudí, Otto Wagner, František Bílek, Jaroslav Panuška, Dušan Jurkovič, Jan Kotěra and Emil Králík.
Literature
 • ADAMS, Steven. Hnutí uměleckých řemesel. České vyd. 1. Praha: Svojtka a Vašut, 1997. 128 s. ISBN 80-7180-254-9. info
 • AMBROZ, Miroslav. Vídeňská secese a moderna 1900-1925 : užité umění a fotografie v českých zemích. V Brně: Moravská galerie, 2005. 381 s. ISBN 8070271310. info
 • FAHR-BECKEROVÁ, Gabriele. Secese (Art nouveau). Bratislava: Slovart, 1998. 196 pp. ISBN 80-7209-110-7. info
 • FILIP, Aleš. Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku : sakrální výtvarné umění kolem roku 1900. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2004. 263 s. ISBN 8086598632. info
 • Moderní revue :1894-1925. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 396 s. ISBN 80-85639-63-7. info
 • MRÁZ, Bohumír and Marcela MRÁZOVÁ. Secese. V Praze: Obelisk, 1971. info
 • PRAHL, Roman and Lenka BYDŽOVSKÉ. Volné směry :časopis secese a moderny. Praha: Torst, 1993. 191 s. ISBN 80-85639-14-9. info
 • SEDLÁK, Jan. Brno secesní : [deset kapitol o architektuře a umění kolem roku 1900]. Brno: ERA, 2004. 207 s. ISBN 8073660105. info
 • SCHORSKE, Carl E. Vídeň na přelomu století. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2000. 354 s. ISBN 80-85947-58-7. info
 • VLČEK, Tomáš. Praha 1900 : studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914. 1. vyd. Praha: Panorama, 1986. 317 s. : f. info
 • VYBÍRAL, Jindřich. Česká architektura na prahu moderní doby : devatenáct esejů o devatenáctém století. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 331 s. ISBN 8072034758. info
 • VYBÍRAL, Jindřich. Mladí mistři : architekti ze školy Otto Wagnera na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 277 s. : i. ISBN 80-7203-474-X. info
 • WITTLICH, Petr. Umění a život - doba secese [3-2822]. V Praze: Artia, 1987. info
 • WITTLICH, Petr. Důvěrný prostor - nová dálka : umění pražské secese. Photo by Jan Diviš. Praha: Enigma, 1997. 292 s. ISBN 8090232701. info
 • WITTLICH, Petr. Sochařství české secese. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000. 427 s. ISBN 8071849731. info
 • WITTLICH, Petr. Česká secese. Praha: Odeon, 1982. info
 • ZATLOUKAL, Pavel. Příběhy z dlouhého století :architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2002. 702 s. ISBN 80-85227-49-5. info
 • URBAN, Otto M. V barvách chorobných : idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914. Translated by Barbara Day - David Chirico. Praha: Obecní dům, 2006. 409 s. ISBN 8086300722. info
 • Zajatci hvězd a snů : katolická moderna a její časopis Nový život : (1896-1907) : [výstava v Moravské galerii v Brně, Pražákův palác (11.5.2000 - 13.8.2000)]. Edited by Roman Musil - Aleš Filip, Photo by Irena Armutidisová. Vyd. 1. [Praha]: Argo, 2000. 458 s. : i. ISBN 80-7203-262-3. info
 • KROUTVOR, Josef. Poselství ulice : z dějin plakátu a proměn doby. Praha: COMET, 1991. 163 s. info
Teaching methods
lecture.
Assessment methods
Colloquium and an essay.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/De2MP_SUMO