De2MP_VSTE Intelligence in Medieval Society

Faculty of Education
Spring 2012
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Department of History - Faculty of Education
Contact Person: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Supplier department: Department of History - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 35 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/35, only registered: 0/35, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/35
Course objectives
At the end of the course students should be able to understand of medieval education in Europe.
Syllabus
  • 1) Church and Monasteries.
  • 2) Universities.
  • 3) Towns.
Literature
  • BOČEK, Pavel. Dějiny střední, jihovýchodní a východní Evropy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 215 s. ISBN 8021011513. info
  • HRČKOVÁ, Naďa. Dejiny hudby. 1, Európsky stredovek. 2. nezm. vyd. V Bratislave: Univerzita Komenského, 1981. 141 s. info
  • ŠIMEK, Otokar. Dějiny francouzské literatury. D. 1, Středověk (od 9. stol. do renesance). Praha: Sfinx, Bohumil Janda, 1947. 256 s. info
  • PAULOVÁ, Milada, Felix TAUER and Josef ŠUSTA. Dějiny lidstva : od pravěku k dnešku. D. 4, Středověk vrcholný a stárnoucí. Část 1. V Praze: Melantrich, 1942. info
Teaching methods
Lecture.
Assessment methods
oral colloquium
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
  • Enrolment Statistics (Spring 2012, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2012/De2MP_VSTE