FC0801 Aktuální problémy přírodovědné výuky

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1. 4 hodiny. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Anna Bayerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC0801/Kombi01: Pá 1. 11. 18:00–19:50 učebna 3, Pá 29. 11. 18:00–19:50 učebna 3, T. Miléř
FC0801/Prez01: St 17:00–17:50 učebna 7, T. Miléř
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vzdělávacím cílem předmětu je získání praktických profesních vědomostí a krystalizace pedagogických praktických dovedností nutných pro praktickou přírodovědnou výuku. Obsah předmětu bude aktuálně reagovat na inovační trendy ve školství (změna vzdělávacích standardů, vývoj výukových technologií apod.). Studenti budou spolurozhodovat o obsahu předmětu. Metoda práce je pomocí workshopů, zejména laboratorních. Předmět bude těsně svázán se školskou praxí a přechodem do vlastní učitelské profese.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- systematizovat dosavadní poznatky z teoretické výuky a školské praxe
- aplikovat praktické vědomosti o své profesi při přechodu do praxe
- být otevřen směrem k dalšímu profesnímu celoživotnímu vzdělávání a inovacím
Osnova
  • 1. Přírodovědný kabinet; nákup, ošetřování a inventarizace školních pomůcek. 2. Odborná přírodovědná učebna a laboratoř. 3. Bezpečnost práce v přírodovědné laboratoři. 4. Inovativní role jednoduchého experimentu 5. Přírodovědné soutěže a olympiády. 6. Další vzdělávání přírodovědného učitele. 7. Zákonné normy pro přírodovědnou výuku. 8. Spolupráce s přírodovědnými a nepřírodovědnými učiteli ve sboru; syndrom vyhoření přírodovědného učitele. 9. Kázeň žáků v přírodovědné výuce. 10. Alternativní výukové přírodovědné metody výuky 11. Přírodovědná výuka přírodovědně nadaných žáků. 12. Přírodovědná výuka tělesně, duševně a sociálně znevýhodněných žáků.
Literatura
    povinná literatura
  • TRNA, Josef. Jak motivovat žáky ve fyzice se zaměřením na nadané. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 109 s. 348. ISBN 978-80-210-6150-7. info
    neurčeno
  • NAVRÁTIL, Vladislav, Jiřina NOVOTNÁ, Jan ŠŤÁVA a Josef TRNA. Fyzikální a matematická olympiáda jako příklad motivace nadaných studentů. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. 2007. ISBN 978-80-7392-004-3. info
Výukové metody
laboratorní cvičení s diskusí
Metody hodnocení
kolokvium; domácí projekt a diskuse o něm
Informace učitele
Kromě doporučené literatury je vhodné prostudovat:Aktuální školské dokumenty. Internetové stránky o přírodovědném vzdělávání. Školská dokumentace (programy, metodické materiály atd.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/FC0801