FC1801 Práce ve fyzikální laboratoři

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 4 hodiny. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Renáta Bednárová (přednášející)
Mgr. Jan Čech, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Michaela Drexler (přednášející)
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Pawera (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lukáš Pawera
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC1801/Kombi01: Pá 14. 2. 11:00–12:50 laboratoř 86, Pá 13. 3. 12:00–13:50 laboratoř 86
FC1801/Prez01: Čt 8:00–8:50 učebna 3, J. Válek
Předpoklady
zájem o samostatnou práci
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získat dovednosti při práci s laboratorní technikou, materiálem a pomůckami, potřebnými pro výuku fyziky. Absolventi budou schopni samostatně používat laboratorní techniku a vhodně ji používat při provádění experimentů. Cíle: Vědomosti: laboratorní technika, zpracování dat, ICT. Dovednosti: osvojení obsluhy laboratorní techniky při provádění experimentů. Postoje: osvojit si hodnoty objektivity a významu vědecké práce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:  Základy problematiky zpracování experimentálních dat.  Samostatně sestavit a provést fyzikální měření vybraných fyzikálních veličin.  Interpretovat naměřená a zpracovaná data.
Osnova
  • Studenti mohou pracovat na vybraných experimentech nebo participovat na vyhodnoceních dlohodobých pokusů či se účastnit dalších potřebných laboratorních aktivit
Literatura
  • PÁNEK, Petr. Úvod do fyzikálních měření. Brno: skripta PřF MU, 2001. info
  • PÁNEK, Pavel. Spektrální analýza v Excelu - Sešit Spectral.xls. In MEDSOFT '99. Sborník příspěvků. Praha: TECH-MARKET, 1999. s. 83-86. ISBN 80-86114-24-4. info
  • PÁNEK, Pavel, Pavel JURÁK a Josef HALÁMEK. ScopeWin - systém pro záznam a zpracování biologických signálů. In MEDSOFT '96 Sborník příspěvků. Praha: TECH-MARKET, 1996. s. 101-103. info
Výukové metody
práce v laboratoři
Metody hodnocení
skupinový projekt
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/FC1801